Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 21. září 2021

Přítomní:

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Martina Horáková (3. LF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

Omluvení:

MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF),

Hosté:

MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Ing. Petra Wehrenberg (RUK), JUDr. Jan Wagner (RUK), Ing. Marie Fiantová (RUK), Ing. Alena Polívková (LFP), Ing. Veronika Mikešová (LFHK), Bc. Martin Čihák (FF)

Program:

  1. Zahájení

  2. Nabídka na odkoupení restaurace U Supa

  3. Informace k probíhajícím a připravovaným investičním akcím UK

  4. Informace k rozdělení přeplatků z daně právnických osob

  5. Vnitřní mzdový předpis

  6. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021

  7. Návrh na řešení žádostí z fondu "Mikuláš"

  8. Právní jednání

  9. Různé

1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se i za hojnou prezenční účast. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Nabídka na odkoupení restaurace U Supa

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Veškeré prostory restaurace patří UK. Nájemné činilo asi půl milionu měsíčně až do doby covidové. Zaměřovali se převážně na zahraniční klientelu, a to velmi úspěšné. Před 3-4 lety byla do prostor osazena technologie řemeslného pivovaru, jejíž hlavní varna se nachází v prostorech restaurace. Pivo stálo sice za 70 Kč za půllitr, ale i tak byla návštěvnost vysoká. Během korony se restaurace uzavřela a je zavřená doteď. Základním problémem je, že byla orientovaná na zahraniční klientelu, proto nemělo smysl ji znovu otvírat. Oba provozovatelé restaurace se obrátili na UK s nabídkou odkupu restaurace jako celku, včetně licencí, patentů a know how. Rádi by tento záměr zvážili. Nepředkládá kupní smlouvu, ale jen nabídku, která byla ze strany provozovatelů učiněna. Senátu připravili všechny nutné podklady pro další úvahy. Zpracovali podrobnou zprávu o tom, zda někde není problém z právně-ekonomického hlediska a dva znalecké posudky, které posoudily míru investice a jaká je časová hodnota z hlediska další návratnosti. Ještě dalších 25 let zde lze provozovat pivovar. Učinili nám obchodní nabídku, která je v příloze. Bez mandátu AS však nemohl vést další jednání, tak předkládá tento záměr a prosí o stanovisko a naznačení mantinelů – zda se má pokračovat v jednání nebo ne, jsou podmínky dobré nebo ne, má případně vyjednávat jiné a jaké? Tento prostor se k ničemu jinému nehodí. Varna je umístěna v samotné restauraci, ale tanky jsou dole v druhém suterénu, kde jsou zazděny. Demontáž technologie by byla velkým stavebním zásahen a technologie by byla zničena. Když to nekoupíme my, tak jsou zde další alternativy – buď budou původní provozovatelé v činnosti pokračovat (což nechtějí) nebo to oni prodají někomu dalšímu, kdo si od UK pronajme tyto prostory.


Bc. Farkaš – Jaké bude financování a z čeho je plán to zabezpečit?


JUDr. Horáček – Toto je čistě komerční činnost, lze to financovat jen z doplňkové činnosti. Nástin komerčního úvěru přiložil, tato výše by nebyla problém. I s ohledem na opatrné kalkulace s možností provozu restaurace, by mohl být do 4-5 let splacen.


Prof. Boháč – Je to tak, že to nechtějí provozovat, ale jaký je smluvní stav? Do kdy mají nájem apod.? Co se stane, když se neudělá nic? Do kdy musí platit nájem?


JUDr. Horáček – Jednostranné ukončení nájemní smlouvy možné je, ale museli by uvést prostory do původního stavu, ale to by znamenalo investici 40 mil. Kč do pivovaru vyhodit. Nyní nájem neplatí, platí jen energie a udržují technologii pivovaru v dobrém stavu. Dohoda je, že než se zpracují posudky a rozhodne se AS o tom, zda máme zájem restauraci odkoupit, tak nebudou platit nájem. Další možnost byla prodat nám restauraci a následně si ji pronajímat. Před půl rokem však od tohoto záměru upustili.


PhDr. Jüptner – Diskuze o tom je složitá. Dává ke zvážení, zda by se projednání tohoto bodu nemělo odložit. Chápe, že se to projednává, ale nedává mu smysl, že bychom na tuto nabídku měli reagovat kladně. Když se podíváme na cenu odkupu, tak to má smysl pro někoho, kdo tam bude dál podnikat. S nynějším provozovatelem máme velmi dobrý vztah, ale zároveň se jedná o investora, který by rád svoji investici vyndal. Nemyslí si, že by toto bylo dobré pro UK. Může se stát, že když budeme hledat dalšího nájemce, tak se mu současný stav nebude líbit. Ta perspektiva nižšího nájmu má také dopad na odkup. Nesouhlasí s tím, že bychom byli ve špatné situaci, kdyby investor chtěl nějaké zhodnocení. Investorovi rozumí, ale myslí si, že pokud my na tuto nabídku nekývneme, tak nejlepší strategie pro něj je tam zůstat, protože cokoliv rozebírat by se mu nevyplatilo. Toto je ale jen jeho selské vyrozumění celé této problematiky. Pokud o tom budeme uvažovat, tak by měl rád k tomu větší diskuzi.


JUDr. Horáček – Pokud bychom uvažovali o koupi, tak by se přimlouval k tomu, abychom to provozovali sami. Určitě by to nepronajímal někomu dalšímu. Pokud to budeme kupovat, tak jedině s tím cílem, že to budeme provozovat sami. Ta restaurace by nebyla nikdy v nabídce, kdyby nebyla korona. Nemá nyní informace o tom, kolik vydělávala restaurace, ale platit nájem 6 mil. Kč ročně pro ně nebyl problém, takže jistě bude mít značné zisky. Za něj je to mimořádná nově otevřená příležitost. Chápe obavy, ale ta nabídka je jedinečná a neopakovatelná. Moc prostoru k vyjednávání nemáme, i provozovatel se chce rozhodnout poměrně rychle.


Doc. Brom – Pokud to máme provozovat sami, tak se nabízí otázka, zda vůbec něco takového umíme? Dlouhodobě máme problém provozovat i menší provozy. Je trochu skeptický. U úvěru moc nepochopil, čím bude UK ručit bance? K tomu se váže to, že kovid ještě nezmizel a cestovní ruch se nemusí vrátit na původní úroveň ještě několik let. Jestliže znalecký posudek říká, že je cena provozu 29 mil. Kč a my máme platit 24 mil. Kč, tak mu přijde, že platíme zbytečně moc s ohledem na okolnosti.


JUDr. Horáček – Souhlasí, že cestovní ruch se nemusí rozjet, ale nemusíme to nutně směřovat na zahraniční turisty. Co se týče úvěru, tak banka v této výši nemá problém poskytnout úvěr i bez ručení s ohledem na naše deponované prostředky u bank. K otázce, zda to umíme: myslí si, že ano. Nikdy nebyla možnost se tohoto ujmout. Máme kolegy, kteří jsou připraveni a nejspíše by to uměli provozovat. Šéfkuchaře a sládka bychom museli najmout, avšak bývalý sládek je ochotný tam zůstat i do budoucna. U Rottlevů je nyní daleko vyšší návštěvnost než před změnou vedení. Co se týče ceny: to je smyslem dnešní diskuze. Nemohl zatím jednat jménem univerzity o jiných cenových nabídkách, proto je zde dnes toto jednání.


Prof. Zahálka – Chtěl by tento návrh podpořit. Bylo by dobré oddělit od sebe restauraci a pivovar. Přijde mu úžasné, že bychom měli univerzitní pivovar, je to dobrá značka, v zajímavých prostorách. Pro provozování nám tam stačí dosadit sládka a můžeme rozjet hned pivovar, zatím klidně i bez restaurace. Byl by rád, kdybychom si dnes buď řekli, zda to má smysl, případně to odsunout dál o měsíc, ale nerad by to hodil pod stůl. Rád by dnes vyjádřil souhlas, že to chceme, a za jakých podmínek. Líbí se mu to, je to dobré místo, provozování jistě nebude problém.


JUDr. Říha – Vrátil by se k té částce 24 mil. Kč. Turistický ruch není optimální, nevíme, kolik bude vln. Probíráme i další čerpání ze stran univerzity. Osobně by se mu líbilo mít pivovar, ale nyní se každý milion může hodit. Spíše by se klonil k otázce, zda bychom neměli počkat. Ta investice 24 mil. Kč je do restaurace, můžeme to ale udělat i za 20 mil. Kč. Kdyby se to podřadilo pod KaM, tak je zde otázka, jak udržet ziskovost. Je to něco, co by si UK zasloužila, ale není si jistý, zda v tuto chvíli a zda za tuto cenu.


JUDr. Horáček – Dlouhodobě se ale neuvažovalo o tom, že by se smlouva skončila. Kdybychom to provozovali, tak ne pod KaM, vytvořilo by se samostatné středisko, stejně jako u Hotelu Krystal, který by nebýt korony vydělával 20-25 mil. Kč z doplňkové činnosti ročně. Druhá věc: u jiných částek k investici rozumí jistým skepsím, ale toto je návratná částka, na rozdíl od investic do rekonstrukcí našich prostor. V tuto chvíli je obrovský boom malých pivovarů, je to zajímavá komerční aktivita. Samotná restaurace není tak lákavá, jako ten pivovar.


Dr. Bičovský – Nápad se mu do jisté míry líbí, ale přijde mu, že by to bylo o tom, že bychom provozovali to, co tam bylo doteď, mělo by to nálepku univerzity, a generovalo by nám to příjem do doplňkové činnosti. Kdybychom to zpřístupnili i studentům, tak by nám to sice tolik nevydělávalo, ale zároveň by to udělalo univerzitě dobrou image.


JUDr. Horáček – Počítal by s tím, že studenti a zaměstnanci by měli výhodnější podmínky než třetí osoby. O cenové politice se můžeme bavit poté. Jednoznačně by byl pro to zdůrazňovat, že je to univerzitní zařízení a slouží našim studentům a zaměstnancům.


PhDr. Jüptner – Nechce být destruktivní, ale jeho obavy se spíše prohlubují. Přijde mu, že pivovar je dobré pokušení, ale je toto skutečně dobrá cesta? Neumíme udělat pivovar na zelené louce? Udělat kvalitní pivo a zajistit dobrého sládka je ošemetné. Kdyby to bylo součástí studentského života, tak by to bylo hezké, ale tyto slevy nám značně ovlivní znalecké odhady. Rozhodně by to nechtěl hodit pod stůl, ale byl by rád, kdybychom se nenechali tlačit časem vzhledem k tomu, že naše pozice je silná. Byl by raději, kdyby nájemce odprodal zařízení jinému nájemci. Není si totiž stále jistý, zda to umíme provozovat. Kavárna U Rottlevů jistě funguje perfektně, ale není si jistý, zda by takto skvěle fungovala i kdyby byla umístěna jinde než u ústředí UK. Nemá dobré zkušenosti s doplňkovou činností. Kdybychom z toho udělali restauraci pro studenty, tak by to spíše udělal formou snížení nájemného. Ke Krystalu – 25 mil. Kč měl být sice zisk, ale pořizování náklady byly obrovské, takže to, že to nyní dává 20 mil. Kč ročně je jen drobnost v porovnání s pořizovacími náklady. Pod stůl by to neházel, ale využil by naši silnou pozici, sehnal více podkladů a vedl diskuzi příště.


Bc. Farkaš – Chtěl by podpořit tento nákup, hlavně z důvodu toho, že je dobré budovat pro studenty wellbeing a komunitu. Je to něco, co by se mohlo rozrůst a přinese nám to dobrý brand mezi studenty. Rád by, abychom o tom hovořili dál, aby to nezapadlo, na ceně se dá vyjednávat.


Mgr. Pačes – Naváže na Bc. Farkaše. Je to dobrá příležitost, jak to marketingově uchopit. Padaly tady myšlenky na rychlou návratnost, která ale nemusí být slučitelná s dotovaným provozem, ale to je něco, s čím můžeme do budoucna hýbat. Nyní je zde riziko investice, a to se zvýší, když budeme dotovat. Můžeme si však říct, že když to bude špatně ekonomicky návratné, tak můžeme z počátku nedotovat, a teprve následně dělat ze zisků službu akademické obci. Dovede si představit, že za rok bude situace jiná, pak se můžeme bavit o návratnosti. Rád by toto nechal otevřené.


Dr. Bičovský – Je pro to, aby bylo další jednání. Rád by, kdyby byly přiloženy nějaké nákresy prostor, abychom věděli, o jaké ploše se bavíme a jak je to strukturované. Stačili by mu asi jen půdorysy.


JUDr. Horáček – Může pro zájemce domluvit prohlídku prostor. Nemůžeme vstoupit všude, protože prostory s tanky jsou pod dohledem, ale do ostatních prostor není problém se dostat. Půdorysy a pár fotek zajistí. Kapacita je asi 300 hostů. Jsou tam dva sály a velká zimní zahrada ve vnitrobloku. Výrobny jsou pod úrovní terénu ve sklepeních.


Prof. Boháč – Ta diskuze jej přesvědčila o tom, že bychom o tomto měli jednat. Má dojem, že kdyby tam bylo 5 mil. Kč místo 24 mil. Kč, tak bychom to koupili hned. Rád by dnes dal mandát k tomu, abychom o tomto dál jednali a snažili se stlačit cenu dolů.


JUDr. Horáček – Cenu bude ovlivňovat zejména zbytková cena leasingu pivovaru, což je pro prodejce nepřekročitelná částka, pod kterou cenou nepůjde.


Ing. Skrbek – Nemyslí si, že bychom to měli hodit pod stůl, měli bychom o tom diskutovat. Jediné, co jej zajímá, je, zda UK má provozovat pivovar a zda to vůbec budeme umět? Je hezké, že se to naučíme, ale nemyslí si, že bychom se to měli učit v momentě, kdy to potřebujeme mít ziskové. Diskutujme všechna možná řešení. Rád by viděl půdorys a další podklady.


JUDr. Horáček – K pivu: máme intenzivní spolupráci s pivovarem Ferdinand. Jedno univerzitní pivo již máme, což je Pěkné číslo. Je komerčně poměrně úspěšné. Na 15.11. se připravuje tisková konference, kterou se rozjede prodej nealko piva. S Ferdinandem hovořili i o provozu U Supa a je připraven nám pomoci, aby se vytvořila „rodina“ piv. Součástí nákupu je i licence a přesné technologické postupy výroby speciálů, které Sup vyráběl. Sládek tohoto pivovaru, který tyto piva vařil, je s námi připraven spolupracovat. Provozovat pivovar budeme umět od první minuty a do měsíce budou piva hotová, ve stejné kvalitě. U restaurace se to ale budeme chvíli učit.


Ing. Skrbek – Chápe, že budeme dělat dobrá piva, ale kam se budou distribuovat tato piva?


JUDr. Horáček – Máme minimálně hotel, máme bufety, máme výcviková střediska. Nechce to ale na menzy, tam bude jedině nealko, ale můžeme to dodávat do bufetů apod.


Mgr. Glogr – Původně byl k návrhu velmi skeptický, ale začal se k tomu přiklánět více a více. Co se týče vyjednávání: oni platí leasing, tak pozor na to, abychom nevyjednávali tak dlouho, aby nezkrachovali.


JUDr. Horáček – Mají další dvě restaurace v centru Prahy. Zde nehrozí žádné nebezpečí insolvence.


Ing. Stráský – Má pár poznámek: je zvláštní, že pan kvestor zakáže normální pivo v menzách a pak koupí pivovar. Když chceme zisky, tak kupme fabriku a ne pivovar, univerzita by jej neměla mít. Když nám Ferdinand chce tak moc pomoct, tak ať si to koupí a provozuje sám.


JUDr. Horáček – Nabídka je, abychom to odkoupili my. Když to neuděláme, tak neví, co se s tím stane a jaká bude pozice s novým nájemcem. Nemyslí si, že alkohol patří do menz, v bufetech je to jiné, ale nevidí problém mít pivovar. Zde je tato úvaha proto, že je to v našich prostorách. Kdyby to bylo v jiných místech, tak o tom ani nebudeme uvažovat.


Doc. Nigrin – Pojďme to shrnout: je zde nabídka k vyjednávání. I když dáme mandát panu kvestorovi, tak půjdou kupní smlouvy stále přes senát a bude zde stále možnost se k tomu vyjádřit. Navrhoval by následující postup: rád by, aby nám šel i koncept provozování, aby to nebylo postupně, aby následně byl již krok: „Ano, kupujeme, bude to takto financováno, další volné prostředky budou použity na (příkladem) výcviková střediska.“. Aby to nebylo na vlny, abychom měli pro další projednání data pro pozitivní i pesimistický scénář, zda tam budou slevy pro studenty a zaměstnance apod. Zkrátka aby příště byl na stole již hotový materiál.


PhDr. Jüptner – Jen by nerad specifikoval konkrétní částky, za kolik to máme koupit, to prosím nedělejme.


JUDr. Horáček – K nějaké orientaci v tomto směru by se ale přesto rád přiklonil, aby nestrávil dva měsíce přípravou smluv a vyjednáváním, jen aby se zde při hlasování řeklo, že se ta částka zdá stále příliš vysoká. Rád by mantinely, byť by byly jen rámcové. Rád do toho bude investovat čas a energii, ale rád by, aby to směřovalo k nějakému reálnému výsledku.


Mgr. Pačes – Slučujeme dvě neslučitelné věci. Toto je mandát, ne rozhodování.


PhDr. Jüptner – Pojďme to zformulovat nějak elegantně. Chápe, že kvestor chce mít konkrétní částky, ale je to vejce a slepice. To, že je to vůbec předložené, znamená, že věří v ziskovost provozu, což by šlo dát na papír.


Prof. Zahálka – Bude tedy ekonomická komise doporučovat tento postup nebo to chceme hodit pod stůl? Teprve na to bychom navázali specifikaci ceny a dalších podkladů.


Dr. Bičovský – Má důvěru v to, že to UK pořídí za nejnižší možnou cenu a nedával by tam žádnou konkrétní cenu.


Doc. Nigrin – Jen by nerad, aby se vyjednala nějaká částka a my pak řekli, že je to moc drahé. Možná jsme měli začít opačně a začít konceptem. Není to ideální stav, ale nabídka přišla a musíme na ni reagovat.


JUDr. Říha – Souhlasí s dr. Bičovským, protože jakékoliv číslo schválené komisí bude velmi orientační a nemusí být reálné.


PhDr. Stráský – Osobně je proti, ale to číslo by bylo zbytečné. Mezi ideových záměrem a kupní smlouvou je velký prostor.


JUDr. Horáček – Trh se startuje a rozjíždí. Když budeme další rok diskutovat, tak nám může ujet vlak. Komerční projekt má jiné časování. Když přijdeme o Vánoce, tak posuneme začátek zisků až na jaro.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému záměru koupě provozu restaurace a pivovaru U Supa s tím, že předpokládá snížení cenové nabídky a dále požaduje spolu s předložením kupní smlouvy předložení konceptu dalšího provozování.

Hlasování 19-2-3

Schváleno

3 – Informace k probíhajícím a připravovaným investičním akcím UK

Doc. Nigrin – V srpnu požádal vedení UK o tabulku investic a také o doplnění smluv ke Kampusu Albertov. Poprosí pana kvestora o komentář tabulky.


JUDr. Horáček – Tabulka je sama o sobě velmi výstižná. Důležitá je výše kofinancování, která se pohybuje od 10 % do 15 %. Upozorňuje, že u MPO jde o informace, které jsou předschválené. Počká spíše na případné otázky. Z největších akcí je tam Albertov, Mephared a UniMec.


Doc. Nigrin – Jsou dotazy? Je rád, že to prvně vidíme černé na bílém. Má ještě otázku, a to proč je příprava Kampusu Albertov vyčleněna z projektového výboru a funguje samostatně?


JUDr. Horáček – To vzniklo asi rok a půl zpátky, jelikož Kampus vyžaduje relativně samostatnou přípravu. Pokud toto oddělení strategických investic má někde fungovat, tak bylo logické, aby fungovalo pod kanceláří rektora, došlo k vyčlenění z ryze praktických důvodů. Toto oddělení nespadá pod prorektora pro rozvoj.


Bc. Farkaš – Děkuje za přehled. Pomohlo by mu, kdyby do tabulek byly doplněné fondy fakult, aby to bylo vidět hned u toho. Viděli bychom tak, kde nám může vyskočil potencionální problém.


JUDr. Horáček – Aktuální stav fondů neodpoví tomu, zda je fakulta bude mít za 2-3 roky. To bychom tam museli mít i očekávané přírůstky. Není ale problém zjistit současný stav a očekávané průměrné přírůstky fondů.


Doc. Nigrin – Jedna část Albertova se bude platit z vlastních zdrojů. Jsou na to fakulty připravené a ví o tom?


JUDr. Horáček – V monitorovacím výboru jsou všechny fakulty, toto se projednává se všemi. Měly by to tedy vědět. Financování Kampusu se stále ladí. Doteď nemáme jistotu, že to bude v Národním programu obnovy.


Prof. Černý – UK má pasportizaci jednotlivých metod a měla by mít mapu aktuálních potřeb, kde by viděla, že jde do úzkých a kde začíná být prostor problematický. Zajímalo by jej, zda jsou toto jen wishlisty. Na UK je heterogenní situace a neví, zda jsou investiční plány laděny s objektivní potřebou fakult. V horizontu 20 let bychom měli mít nějaký výhled. Má dojem, že dlouhá léta zde byla nevyrovnaná potřeba.


JUDr. Horáček – Chce upozornit, že tabulka a investiční akce jsou výsledkem syntézy mnoha potřeb. Není to jen prostorová potřebnost jednotlivých fakult. Pokud si dobře pamatuje data, tak prostorově byla nejvíce potřebná FF, proto je tam rekonstrukce budovy v Opletalově ulici, abychom jí zkrátili tuto nedostatečnost. Pak je zde ale i otázka vybavení a potřeby vědeckých stanovišť a laboratoří. To si musí posoudit samotné fakulty, centrálně to nelze zjistit. To se pak odráží v připravenosti financovat jednotlivé akce.


Prof. Černé – Takže si fakulty samy řeknou, co potřebují a generují nápady. Je zde arbitr korektnosti, jak tyto vygenerované nápady korigovat?


JUDr. Horáček – Tabulka je odrazem možnosti UK vyhovět veškerým potřebám. Není to otázka toho, že by se některé projekty prioritizovali nad jinými.


Doc. Nigrin – Dříve to bylo tak, že stavěl ten, kdo byl připraven. V centru dříve neprobíhala koordinace, ale řadilo se to tak, jak to přicházelo. Ale šlo to pak zase zpátky za těmi fakultami, včetně všech problémů. Jsme ale připraveni na to, že to jedno centrum platíme z vlastních peněz? Víme to? Investiční záměr na Kampus Albertov je na vážkách a jedno z center tam vůbec není.


Ing. Skrbek – Pokud by Albertov nebyl zařazen do Národního plánu obnovy, má UK s tímto projektem nějaký plán B? Rády by ještě mluvil k prostorovým kapacitám – minimálně na FTVS jsou projekty konzultovány s Odborem výstavby. Snaží se vše naplánovat tak malé, jak jen to lze, ale třeba sportovní halu nelze zmenšit pod standardní rozměry.


JUDr. Horáček – K Národnímu plánu obnovy: neoficiálně je zde informace, že to bylo schváleno tak, jak to bylo předloženo, ale žádné oficiální stanovisko zatím nedorazilo.


Dr. Bičovský – Jak byl dotaz k tomu, zda fakulty vědí/nevědí, tak je podstatné, že řadový akademik vůbec netuší, jaká rizika Kampus obnáší. Toto je potřeba oddělit a neví, jaká je informovanost o projektu v rámci akademické obce. Má zkušenost, že o tom ví málokdo. Myslí, že se dělá vše pro to, aby byly informace v nejvyšší možné míře předávány akademické obci. Jedná se o tom s tajemníky i na akademických senátech. Zda to fakulta přenese dál, to již neovlivníme.


Doc. Nigrin – Tato tabulka k tomu také slouží, prvně vidíme investice takto přehledně. Spoluúčasti jsou především za fakultami, ale spoluúčast centra na Albertově je 50 %.


JUDr. Horáček – Smlouva se týkala jen přípravných prací, takže to rozdělení na 50 % kofinancování se týká jen přípravných prací. Otázka komerčních úvěrů ale bude nutná, pokud to nevyjednáme s ministerstvy.


Ing. Skrbek – U Kampusu nezaznamenal nějaké finance na tvorbu dokumentace. To bude jistě částka ve výši několika milionů a neviděl to tam nikde.


JUDr. Horáček – Tohle ověří, aby to řekl přesně. Na projektové dokumentaci se pracuje a je to kryto 50 mil. Kč.


PhDr. Jüptner – Když to vezmeme jen na vědomí, tak by bylo dobré, aby byla interpretována rekapitulace smlouvy, abychom věděli, jaký by byl případný dopad na fakulty. Nechceme nechat několik fakult ve štychu, ale měli bychom je dostatešně informovat.


JUDr. Horáček – V současnosti je rozdělení následující: 50 % RUK, 30 % PřF, 10 % MFF a 10 % 1.LF. To ale bylo jen na přípravné práce Kampusu Albertov. Zatím nebyla řešena otázka kofinancování mezi fakultami, protože bez NPO nebylo možné nic dojednávat. Nakonec je to UK jako celek, která nese rizika s tím spojená na svých bedrech, ať již bude riziko jakékoliv.


PhDr. Jüptner – Ale toto musíme mít nějak vyjasněné. Řečené pochopil tak, že pokud nedojde k problémům, tak kofinancovat budou fakulty, ale kdyby bylo obrovské, tak to bude nést celá UK. Má k tomu vedení nějaké stanovisko?


JUDr. Horáček – Toto bude nová zkušenost UK jako celku. Všechny zatímní investiční akce šly na vrub fakult, aby je financovaly. Když prostředky chyběly, tak šly z Mikuláše z centra. Kdyby to bylo zajištěno úvěrovým financováním, tak by spolu s ním byla současně předložena dohoda, kdo nese náklady na úvěr, na úroky apod. To bude ale vyjasněno ještě předtím, než bude úvěr uzavřen. Ale to bude předmětem dalších jednání.


Doc. Nigrin – Když si vezmeme úvěr, tak zastavíme Karolinum či co to bude znamenat?


JUDr. Horáček – V tuto chvíli jsou banky připraveny nám poskytnout skoro kontokorentní úvěrování, takřka neúročené, až ve výši 1 mld Kč. Nyní se zvažuje stavba jedné budovy. Toto je otázka času, kdy budeme chtít stavět. Úvěrování není složité, není třeba dávat žádné ručení.


Prof. Černý – Je rád, že zde zazněla aktivita a jasná informace, že na FF je nedostatek prostor a že některé z akcí v tabulce vyrovnávají prostorové situace na UK. Dovede si představit, že obsazování nových prostor fakultami bude v návaznosti na to. Některé projekty jsou pak rozvojové a musí být vizionářské. Nevidí rozklíčování, co je náprava věcí minulých a co je jen obsazování prostor. Máme zde různé typy investic a přimluvil by se za to, aby byl Kampus brán jako celouniverzitní aktivita a méně jako aktivita tří fakult. Je zde velký vědecký potenciál, abychom spolu více komunikovali. Myslí si, že toto je velmi důležitá věc, měla by zde být velká otevřenost těchto projektů celouniverzitní veřejnosti. Ostatní fakulty by zjistily, čemu je to dobré, jak by se k tomu mohly připojit. Přemýšlí o tom konceptu, abychom vzhledem k tomu, že to budeme platit z vlastních prostředků, zda se nám nevrací do hry možnost zapojit další fakulty.


Doc. Stráský – Zainteresované fakulty alespoň na úrovni vedení jsou si vědomy příležitostí i rizik s tím spojených. Příležitosti bychom měli komunikovat i navenek, ale to není předmětem této diskuze.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí informace k probíhajícím a připravovaným investičním akcím UK.

Schváleno tichým souhlasem

4 – Informace k rozdělení přeplatků z daně právnických osob

Doc. Nigrin – Došlo k rozdělení vráceného přeplatku na dani právnických osob čtyřem osobám. Na základě toho se dotázal, proč to bylo vráceno těmto subjektům a jak byl rozhodnuto, komu to vrátit.


JUDr. Horáček – Celý problém vznikl z jiné strany, a to primárně snahou pomoci Biocevu, kde opakovaně od začátku roku bylo jasné, že program NPO skončí bez jakékoliv náhrady a prostředky na provoz Biocevu nebudou. Hledali se další prostředky krytí, než bude jasné další financování. Volné prostředky nebyly, a jedna z možností, jež se objevila, bylo použít přeplatek na dani právnických osob, který bylo možné si v určité míře ponechat. Kdyby se tam ty prostředky nechaly, tak by se nic nestalo, kumulovali by se u finančního úřadu dál. Na kolegiu rektora bylo rozhodnuto, že se mimo Biocevu podpoří další tři centra: LFP, CERGE a Herzlův institut, s ohledem na vědecké aktivity těchto ústavů. Následně se ukázalo, že ještě vhodnější bude použití zatím alokovaných a nepoužitých prostředků DKR, které byly zatím rozděleny na RUK a další součásti. Tyto peníze jsme zde v tu chvíli měli, byly alokovány dle Principů a z rozhodnutí rektora to bylo dáno z těchto peněz, které se jindy směňují s fakultami. Přeplatek byl použit na krytí dluhu vůči účetnímu oddělení. Na zálohách se podílí RUK, nikoliv fakulty.


Doc. Nigrin – Klade si otázku, zda to bylo posláno na součásti a proč zde vzniká paralelní systém rozdělování prostředků, když si myslel, že RUK má nedostatek peněz a najednou posíláme finance jinam.


JUDr. Horáček – Když je to na RUK, tak je jedno, zda jsou použity pro účely RUK nebo pro součásti, které je potřebují.


Doc. Nigrin – My peníze mašličkujeme, ale vy jste je přebarvili.


JUDr. Horáček – Ne, my jen pomohli těm, kteří se nacházeli v nekomfortní situaci. Rektor žádal, aby se vytvořil strategický fond, který nakonec nebyl vytvořen. Ten by přesně seděl na tuto situaci, kde bylo nutné zajistit financování akutně. Tam nešlo o nic jiného, než že finance byly alokovány na RUK, a rozhodl se je použít tam, kde akutně byly potřeba. Nevidí v tom nic proti Principům ani proti fungování UK.


Doc. Nigrin – Vidí to úplně jinak. Myslí si, že nebyl problém otevřít Principy, když se na to zapomnělo. Domnívá se, že došlo k vytvoření Strategického fondu rektora de facto, přestože neprošel AS.


JUDr. Horáček – Kdybychom to vzali přímo z toho přeplatku, tak by se tato situace vůbec nevedla. Rozhodneme, že někomu pomůžeme, ale nakonec dostaneme políček, že to bylo celé špatně a že se to mělo řešit jiným způsobem. Otevřít Principy by nepomohlo.


Doc. Nigrin – Šlo to alespoň poslat Ekonomické komisi na vědomí.


MUDr. Prášil – Ano, RUK podpořil jinou součást. Nesouhlasí s doc. Nigrinem. Jedná se o nepříliš běžný způsob, ale je to něco, co by mělo být v kompetenci rektora, aby mohl pomoci v situaci, kterou uzná za velmi naléhavou. Myšlenka, abychom otevřeli Principy, je zajímavá, ale tato věc přišla až po Rozpisu, takže to by nám nepomohlo. Skoro každý rok je situace, kde se řeší nějaký problém. Dříve jsme to částečně pokryli z Mikuláše a z fondu rektora. Kdyby nebyl fond rektora, tak by dinance hledal jinde. Minule nebyly, ale tentokrát jsme na RUK generovali rezervu, abychom předešli případným dopadům korony.


Doc. Stráský – V Principech je, že RUK nemůže dát finance někomu jinému než své součásti. Otázka je ale spíše koncepční, zda má rektor vůbec mít tuto kompetenci. Mluvili jsme o tom několikrát a výsledek byl, že tuto kompetenci nemá. Dle něj jsou volné prostředky akorát ve fondu rektora. RUK má peníze na to, aby dobře fungoval, ne aby je dával součástem.


Ing. Wehrenberg – Zvolili to z prostředků, protože to bylo výhodné. Mohli to dát z fondů, pak by tato situace nevznikla. Jim přišlo výhodné využít letošní vědecké příspěvky z úspor.


Mgr. Hurný – Zmiňovali se čtyři projekty. Byly i jiné žádosti, které nebyly podpořeny?


JUDr. Horáček – Nebyly zde ani tak žádosti, jen opakovaná prosba o podporu Biocevu. Podpora těch dalších vznikla na kolegiu rektora, když zmínil, že zde jsou další volné prostředky. Za sebe měl jen Biocev.


Ing. Skrbek – Má faktickou otázku na pana kvestora. V zásadě AS neschválil Strategický fond, který by se hodil na aktuální potřebu – ta by se ale neměla používat na hašení požárů. O tomto se mělo diskutovat předem, nikoliv ex post. Vedení UK mohlo přijít a představit tento záměr. Zajímalo by jej, na základě jakých parametrů byly finance rozděleny, zda byl nějaký projekt apod.


JUDr. Horáček – Toto bylo rozhodnutí pana rektora. Za sebe měl jen žádost na podporu Biocevu.


Prof. Černý – Jen chtěl zmínit, že není úplně pravda, že by neexistoval program udržitelnosti. V rámci jedné instituce máme dvojí pravidla hry. Je zde tato nesystémová situace, kdy jedna instituce to použije na udržitelnost, další jinak. To není černobílá situace, je zde tok peněz, který by si představil komunikovat jinak. Toto je daň za to, že zde ten vnitřní dluh je.


MUDr. Prášil – Chtěl by se bránit paralele se Strategickým fondem. To byl návrh na vyčlenění peněz centrálně z vědeckých prostředků a měl to být systémový nástroj, který by dlouhodobě pracoval s výsledky hodnocení vědy a podporoval perspektivní obory. V tomto případě se nejednalo o dlouhodobou systémovou podporu, jednalo se o jednorázový zákrok na úrovni, který by pan rektor udělal, kdyby měl volné prostředky ve fondu rektora. Jenže je neměl. Pokud ví, tak pan rektor obdržel opakované a velmi naléhavé dotazy Biocevu na financování. U Herzlova institutu došlo k významné ztrátě zahraničního grantu a CERGE si vedlo v rozpisu hůře, než se očekávalo. Jedná se o velmi významný dopad na UK z mnoha okolností. U Biomedicu to byla opět záležitost výpadku financí z NPO: podpořit Biocev a nedat nic Plzni by bylo neférové. Tolik k tomu, proč bylo rozhodnuto o jednorázové podpoře těchto součástí.


Dr. Bičovský – K analogii s podporou Kampusu Hybernská: takže tehdy FF měla požádat o finance na další provozování Kampusu a měla si ho i ponechat. Jenže tehdy to nebyla analogie, tehdy, když jsme to nemohli financovat z vlastních zdrojů, tak to přešlo pod RUK.


MUDr. Prášil – Děkuje za otázku, existuje jednoduchá odpověď. Tam hledali peníze na druhou polovinu minulého roku, kdy stále zůstával Kampus pod fakultou. Přechod pod RUK následoval až poté.


Mgr. Glogr – Má dojem, že diskuze nesměřuje k žádnému jasnému výsledku.


Doc. Dolejší – Jedno hledisko je, že chování RUK bylo zavrženíhodné a ostudné, protože svévolně udělali dobrý skutek, aniž by jej dali k diskuzi. Je ale otázka, zda to zasluhuje nějaký podmíněný trest, což si nemyslí. Jak si ale představujeme, že to bude příště?


JUDr. Horáček – V době, kdy se o tomto rozhodovalo, jsme byli vedeni snahou vyřešit Biocev. Ani jej nenapadlo, že by měl řešit otázku prostředků přidělených RUK s Ekonomickou komisí. Bude rád, když se toto vyjasní do budoucna, obzvláště když to byly prostředky z úspor RUK. Nešlo o to obejít AS nebo Ekonomickou komisí, toto je ale otázka, která jej prostě nenapadla. Bude jistě poučením do budoucna, jak a kdy se mají ptát, když budou chtít použít prostředky přidělené RUK.


Doc. Nigrin – Rozdílné čtení se stane a tato debata je přínosná pro pročištění vzduchu. Osobně by přivítal, kdyby v tabulce byl ještě sloupeček, kdo co splní. Nebyl by ale rád, kdyby byl touto taktikou vytvořen Strategický fond. Chtělo by to najít správnou míru, aby to nepřesáhlo bodovou pomoc a nepřerostlo v systematickou pomoc. Zde byla snaha pomoct, když se na něco zapomene.


Doc. Liška – Jsou rádi, že se na ně myslelo. Dostali se do situace, kdy prostředky z ministerstva byly přerozděleny jinak, než jak bylo přislíbeno. Bohužel tak na tento rok nedostali žádné. Doufali, že by příspěvek z tohoto zdroje dostali proto, že jsou dlouhodobým plátcem daně, na rozdíl od ostatních center.


Doc. Stráský – Pan kvestor i Ing. Wehrenberg říkali, že kdyby se to zaplatilo z jiných peněz, tak by na Ekonomická komise nikdy nepřišla a bylo by to lepší, s čímž souhlasí. Už takhle ale tečou peníze špatně, protože neměříme aktuální vědecký výkon. Obecně čte Principy tak, že peníze na RUK se mají spotřebovat na RUK, aby zlepšoval svoje služby.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí postup kolegia rektora při rozdělení vráceného přeplatku na dani z příjmů právnických osob.

Schváleno tichým souhlasem

5 – Vnitřní mzdový předpis

JUDr. Horáček – Jedná se zejména o reakci na změnu výše zaručené a minimální mzdy. Materiál byl projednáván s odbory, proběhla dvě připomínková řízení, mnoho připomínek přišlo až těsně ke konci lhůty pro jejich předkládání.


JUDr. Říha – Přišel jen jeden pozměňovací návrh, ale několik připomínek, které však nejsou závazné.


JUDr. Horáček – Rád bude připomínky projednávat, ale není si jist, zda to má diskutovat zde, nebo na Legislativní komisi.


JUDr. Říha – Spíše asi zde, jelikož většina připomínek není příliš legislativní povahy.


Prof. Boháč – Byl podán jen jeden pozměňovací návrh, a to jeho, zbytek jsou připomínky. Reálně ale AS musí přijmout materiál buď ve smyslu pozměňovacího návrhu, nebo v původním znění bez připomínek, nebo pan rektor předloží modifikaci. Chystá se modifikace?


JUDr. Horáček – Doplní, že spodní i horní hranice vycházely z žádostí fakult. Ano, jistě budou fakulty, které budou toto podporovat a jiné fakulty, které budou požadovat zmírnění rozptylu.


Prof. Zahálka – Když si položíme otázku, zda si přejeme, aby se zvýšila dna, tak jistě odpovíme, že ano. Ale co se stane, když to zvýšíme a pak nebudeme mít finance na toto zvýšení v situaci, kdy je již schválen Rozpis a další dokumenty? Některé fakulty se dostanou do koheze.


Ing. Skrbek – Naváže na pana předsedu. Osobně je rád, že je zde VMP, který se snaží vnést systematičnost do odměňování. S řečeným se dá naprosto souhlasit, protože vedení UK říká a) je zde VMP, ale neříká již b) tedy kde na to vzít. Vedení FTVS zaslalo vyjádření, kdy nám bude chybět asi 7,5 mil. Kč, když to bude schválené. Je potřeba vyřešit i alokace zdrojů. Odbory dostaly na připomínky 9 dní, nikoliv 14, jak mají dle kolektivní smlouvy.


JUDr. Wagner – Lhůta odpovídala kolektivní smlouvě, bohužel díky chybě elektroniky se nepodařilo doručit e-mail včas.


JUDr. Horáček – Předložené reaguje na změnu vládního předpisu a výši minimální a zaručené mzdy. To bychom ale museli aktualizovat i kdybychom nevydávali VMP.


Doc. Brom – Chtěl říct to, co pan kvestor. Se zaručenou mzdou můžeme jen těžko něco dělat.


Doc. Dolejší – Obecně vítá, že je to navázané na zaručenou mzdu. Když máme však vizi do budoucna, že s tím nebudeme muset tolik hýbat, tak proč se horní limit nezafixovala např. procentem ze zaručené mzdy a proč je tam fixní částka? Rád by byl do budoucna ještě lépe připraven.


JUDr. Horáček – Asi to bude tím, že je to nenapadlo, když se to projednávalo. Řešili hlavně spodní hranici, která byla daleko citlivější.


Doc. Nigrin – I jemu to přijde jako dobrý nápad. Máme zde fakulty, kde horní stropy nestačí.


JUDr. Horáček – Tam, kde to přesune strop, bychom to mohli manažersky řešit smluvní mzdou.


Ing. Skrbek – To mu stále nezodpovědělo dotaz, kde na toto máme vzít peníze.


JUDr. Horáček – Podle Principů byly rozděleny prostředky a s těmi musíme počítat. Jak k této změně přistoupí vedení, je na jednotlivých součástech a jejich personálním řízení. Můžeme vést diskuzi o tom, zda jsou VŠ podfinancovány, ale tuto debatu by nerad otvírat. Vše ostatní je na každé součásti, aby k tomu přistoupila dle svých nejlepších možností.


Ing. Fiantová – To navýšení minimální a zaručené mzdy dopadne na všechny zaměstnavatele, takže se na tom musíme podílet i my. Musíme se kouknout, zda není potřeba restrukturalizace. Nelze se na to dívat jen pohledem „máme málo peněz“. Toto je potřeba řešit systémově.


Doc. Nigrin – Také bude potřeba modifikovat příplatky za vedení,


Mgr. Hurný – Nemůžeme panu rektorovi doporučit, aby ty příplatky za vedení modifikoval?


JUDr. Horáček – Můžeme požádat, aby byl VMP předložen v prvním a druhém čtení.


Doc. Dolejší – Omlouvá se, že jej to napadlo až nyní ty fixní částky. Když se to nezapracuje, tak bez toho dá v klidu žít.


JUDr. Horáček – Je to zajímavý podnět, prosí o vyjádření vůle, zda je považován za dostatečně závažný. Ale stihne se to zapracovat do modifikace před tímto plénem.


Doc. Nigrin – Je to technikálie, ale mohli bychom navýšit horní limit příspěvku za vedení. Jestli to tam bude nebo nebude však zjevně neovlivní stanovisko Ekonomické komise.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu vnitřního mzdového předpisu UK (ve znění modifikace předkladatele).

Hlasování 17-0-2

Schváleno

6 – Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021

JUDr. Horáček – Jedná se o průběžnou zprávu. První polovina roku vychází velmi dobře, UK dosáhla zisku. Většina nákladů je ale čerpána v druhé polovině roku, není to tedy směrodatné měřítko. Pouze tři součásti jsou v záporném výsledku hospodaření: SBZ, KaM a Krystal. U Krystalu vše závisí na tom, zda bude přiznána kovidová pomoc nebo ne: původně byla přiznána ve výši 7 mil. Kč a nyní to odvolali. Pokud ale nebude přiznaná, tak se budou odvolávat. U KaM se jedná o očekávanou ztrátu. Pokusí se ji minimalizovat v průběhu chodu kolejí od října do prosince. U SBZ se jedná o očekávaný výsledek, který se v druhém pololetí vyrovná.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

7 – Návrh na řešení žádostí z fondu "Mikuláš"

JUDr. Horáček – Shromážděny byly celkem tři žádosti. U PedF se jedná jen o změnu účelu využití prostředků, které ale už dříve byly alokovány. FTVS požádala celkově o 30 mil. Kč, podrobný rozpis je uveden. Návrh pana rektora je částku na vyrovnání zrušení čl. 4 Principů nepřiznat a ve zbytku přiznat následovně: 12 mil. Kč vratně, 12 mil. Kč jako příspěvek. Třetí žádost je společná LFHK a FaF v souvislosti s Mephared. Ta m dvě části: první je změna 40 mil. Kč dříve alokovaných prostředků na nevratný příspěvek a druhá část je poskytnout nový příspěvek. Návrh pana rektora je neměnit formu u prvního příspěvku, ale změnit lhůtu pro splácení. U druhé části navrhuje pak rektor přiznat nevratně.


Bc. Farkaš – U Mepharedu souhlasí s tím, aby zápůjčka byla stále zápůjčkou. Rád by ale, aby se i u druhé části šlo formou půjčky. Když to rozdělíme takto, tak nám ve fondu na konci roku nic nezůstane. Z dlouhodobého hlediska nenastavujeme správný trend, ani se nikdy neposuneme k přirozené obnově fondu. Schválili jsme si pro fond jistá pravidla, kterých bychom se měli držet. Byl by pro to, abychom povolili splátkový kalendář, ale i u nového požadavku by jej rád dal většinově ve formě půjčky.


Doc. Brom – Chtěl připomenout, že vedení UK peška rozdělování Mikuláše dalo zpět panu rektorovi s tím, že do toho nebudeme moc vstupovat. Vítá, že je to předložené takto, a nemyslí si, že bychom do toho měli ingerovat. V pravidlech je napsané, že v daném kalendářním roce je pravidlem rozdělit to 50/50 na příspěvky a půjčky. Jak to vychází, když se to sečte za tento rok?


JUDr. Horáček – Statistický přehled za celý rok bohužel nemá, ale rozumí této otázce.


Doc. Brom – Nerad by do toho vedení házel vidle, ale byl by rád, kdybychom zde měli čísla a rád by o tom hlasoval s výhradou, že nám budou dodány. Pak by měl případně tendenci se přimlouvat za to, aby se část těch peněz zapůjčila a nešla formou příspěvku.


Ing. Wehrenberg – Letos se půjčovalo 60 mil. Kč MFF a je to celé půjčka. Začíná se splácet 2023-2030. Letošní příděl byl 76 mil. Kč a zatím bylo 60 mil. Kč dáno na splátky.


JUDr. Horáček – Preferoval by, aby se prostředky poskytly jako 28 mil. Kč nevratně a 15 mil. Kč jako nevratný příspěvek. Mephared je opakovaně připraven čerpat nevyčerpatelné prostředky, které bychom jinak vraceli.


Doc. Brom – Byl by rád, kdyby nám do pátku byly dodány podklady.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a souhlasí s návrhem na jeho čerpání.

Hlasování 16-1-2

Schváleno

8 – Právní jednání

8.a Dodatek č. 1 ke SoD – PTÚ Motol (2.LF)

JUDr. Horáček – Jedná se o investiční akci 2.LF. Vícepráce vznikly v důsledku kontaminace některých materiálů. AS 2.LF projednal s kladným výsledkem, kolegium také.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v likvidaci kontaminovaných konstrukcí a navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 042 662,12 Kč bez DPH.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

8.b Trafostanice Studničkova ul. (1.LF)

JUDr. Horáček – Trafostanice byla zřízena již v minulosti, ale chyběla smluvní dokumentace k jejímu užívání. Přijetím této smlouvy se tento právní nedostatek zhojí.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno spočívající v umístění vstupního rozvaděče VN – trafostanice k tíži budovy bez č.p., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

8.c Centrum Krystal – Smlouva o budoucí služebnosti ve prospěch T-MOBILE

JUDr. Horáček – Jedná se o uložení kabelu na pozemku ve správě Centra Krystal. Cílem je posílení internetového připojení, zejména v našich budovách. Návrh smlouvy byl projednán kolegiem rektora kladně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

9 – Různé

Doc. Nigrin – Dostali jsme dnes k projednání dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu UniMecu. Obvykle by byla komise o týden později, ale bohužel nám to nestihli zaslat dříve. Předsednictvo souhlasí se zařazením tohoto bodu na plénum, pokud materiál Ekonomická komise schválí.


MUDr. Malečková – Jedná se o dodatek ke smlouvě, která se týká stavby nového kampusu UniMec II. Jedná se o vícepráce a dodělávky ve výši přes 23 mil. Kč, které fakulta uhradí z vlastních zdrojů. Materiál projednán AS LFP, kde byl schválen.


JUDr. Horáček – Vícepráce si vyžádaly nečekané komplikace a pokud je fakulta připravená nést náklady z vlastních zdrojů, tak by to rozhodně podpořil.


Doc. Nigrin – Myslí si, že s touto smlouvou je obecně vyjádřen souhlas, ale s ohledem na to, že byl zaslán bez košilky, tak by navrhoval odsouhlasit znění usnesení s tím, že nutná data budou doplněna zpětně.


JUDr. Horáček – Děkuje, materiál zašlou ve středu kolegiu rektora.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny díla ve výši 1 268 640,- Kč bez DPH; a k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 19 293 730,15 Kč bez DPH,

Hlasování 16-0-0

SchválenoIng. Skrbek – má dotaz na pana kvestora. Existuje nějaký vnitřní předpis, který dovoluje jedné součásti zasahovat do majetku jiné součástí, jež majetek spravuje?


JUDr. Horáček – Ne, žádný taková předpis neexistuje.


Následně proběhla debata o sprchovém koutu zřízeném KaM v prostorách patřících FTVS.Do rozpravy se následně nikdo nepřihlásil, a tak doc. Nigrin popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 1. listopad 2021 16:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám