Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. listopadu 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Omluveni:

Tomáš Nigrin


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 12. listopadu 2021 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 12. listopadu 2021 se bude konat v Malé aule.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Bc. et Bc. Veroniky Müllerové (PedF) na funkci senátorky AS UK. Předsednictvo AS UK povolalo na její místo náhradníci Lenku Novákovou, která tuto funkci odmítla.

  5. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby pro studentskou část akademické obce Pedagogické fakulty UK.

  6. Předsednictvo AS UK schválilo dodatečně jako členky dílčí volební komisi pro volby na dalších součástech UK do AS UK Amátu Vohradskou a Mgr. Annu Matouškovou.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 12. listopadu 2021 od 09:30 hod. na sekretariátu AS UK.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 1. listopad 2021 17:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám