Pojďte studovat na Karlovku. Univerzita Karlova pořádá informační den pro zájemce o studium

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 9. listopadu 2021 – V sobotu 13. listopadu od 9.00 do 16.00 hod pořádá Univerzita Karlova den pro zájemce o studium. Ti se dozví podmínky přijímaček na jednotlivé fakulty, obdrží tipy, jak se na ně připravit a zjistí, jak probíhá studium na největší tuzemské univerzitě.


Zájemci budou moci vybírat z více než 600 studijních programů, které jsou realizovány na 17 fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové.


Akce se bude konat hybridní formou. Bude probíhat v budově Právnické fakulty, náměstí Curieových 901/17, Praha 1, a zároveň též on-line formou. Všechny přednášky budou živě streamovány a bude možné chatovat se zástupci jednotlivých fakult. Konkrétní odkazy pro připojení najdou zájemci včas na webu www.nakarlovku.cz.


Pro všechny je připraven bohatý doprovodný program. Zájemci se budou moci seznámit například s tím, jaké možnosti studijních pobytů a stáží UK nabízí, jaká je podpora studujícím se zdravotním či ekonomickým handicapem či jaké spolky a kluby na UK fungují. Rovněž bude například probíhat ukázka soudního jednání, první pomoci či budou probíhat pokusy s dusíkem.


Celý program a více informací o akci je k dispozici na webu www.nakarlovku.cz Akce v Právnické fakultě bude probíhat za dodržení aktuálně platných proticovidových opatření „O-T-N“. Návštěvníci budou muset předložit doklad o očkování, prodělání nemoci či o testování.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 15. listopad 2021 16:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám