Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. prosince 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Tomáš Horáček, kvestor UK

Milan Prášil, kancléř UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 17. prosince 2021 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 17. prosince 2021 se bude konat v Modré posluchárně (Celetná 20).

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí dopis od zaměstnanců KaM.

  5. Předsednictvo AS UK pověřuje Sociální komisi AS UK nominováním dvou zástupců z řad studentů do Rady KaM a Ekonomickou komisi AS UK nominováním jednoho zástupce z řad akademiků do Rady KaM.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo termín únorového zasedání AS UK, které se bude konat dne 4. února 2022.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 17. prosince 2021 od 09:30 hod. na sekretariátu AS UK.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 6. prosinec 2021 16:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám