Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. prosince 2021 - odpoledne

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská,


Omluvení:

Tomáš Nigrin


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK vzhledem ke skutečnosti, že v závěru zasedání AS UK dne 17. prosince 2021 kleslo kvórum pod 35 osob, rozhodlo hlasovat o usneseních z bodů 11. a 12. programu formou per rollam.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 10. ledna 2021 od 16:00 hod. na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. prosinec 2021 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám