Opatření rektora č. 5/2022

Název:

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

K provedení:

-

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

18. ledna 2022


Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

Čl. 1

Tímto opatřením pověřuji ředitele součástí, kterým byl podle organizačního řádu Univerzity Karlovy svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 4 tohoto opatření.


Čl. 2

Ředitele:

Centra pro ekonomický výzkum a doktorské stadium,

Kolejí a menz,

Ústavu jazykové a odborné přípravy

pověřuji k jednání v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených na uvedených součástech.


Čl.3

Ředitele Agentury Rady vysokých škol pověřuji k uzavírání dohod o provedení práce podle § 75 a násl. zákoníku práce v rámci finančních prostředků poskytnutých Univerzitě Karlově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenovitě na zajištění úkolů Agentury Rady vysokých škol, týkajících se zejména:

  a. 

organizace výběrového řízení v rámci rozvojových projektů MŠMT,

  b. 

organizačního a finančního zajištění činnosti Studentské komory Rady vysokých škol.


Čl. 4

Ředitele:

Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium,

Ústavu jazykové a odborné přípravy, Agentury Rady vysokých škol,

Kolejí a menz,

Nakladatelství Karolinum a

Agentury Rady vysokých škol

pověřuji k jednání ve věcech grantů a projektů a ve věcech nakládání s prostředky z nich získanými. Při podání žádosti o grant ředitelé uvedených součástí postupují ve spolupráci s odborem projektové podpory a odborem pro vědu a výzkum rektorátu.


Čl. 5

  1. Tímto opatřením se zrušují opatření rektora č. 25/2017 a 32/2020.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. ledna 2022.
V Praze dne 18. ledna 2022

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 25. leden 2022 18:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám