Opatření rektora č. 10/2022

Název:

Harmonogram akademického roku 2022/2023

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. března 2022


Harmonogram akademického roku 2022/2023


 1. Harmonogram


  • 1. října 2022

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2022/23

  • 23. prosince 2022 – 1. ledna 2023

  vánoční prázdniny

  • 13. února 2023

  zahájení letního semestru akademického roku 2022/23

  • 1. července 2023 – 31. srpna 2023

  letní prázdniny

  • 30. září 2023

  konec akademického roku 2022/23


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorkou stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:

    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 3. října 2022;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2022 do 30. září 2022 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 6. února 2023 do 12. února 2023. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 9. ledna 2023 až 12. února 2023 a zkouškové období letního semestru na období 22. května 2023 až 30. června 2023.

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2023.

 3. Do 31. března 2022 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2022/23. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2022 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 10. května 2023.

 5. Opatření rektora č. 8/2020 a 51/2020 se tímto opatřením zrušují.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2022.V Praze dne 23. února 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke staženíPoslední změna: 21. březen 2023 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám