Na UK v každém věku. V prostorách Karolina proběhne Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 11. března 2022 - V sobotu 23. dubna 2022 uvítá Univerzita Karlova všechny zájemce o celoživotní vzdělávání. Nejstarší a největší česká univerzita si pro ně v historických prostorách Karolina připravila Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů.


Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit s širokou nabídkou celoživotního vzdělávání, jež má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici. „Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich 17 fakultách si senioři mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ uvedl za organizátory člen kolegia rektorky Mgr. et Mgr. David Hurný.


Na příchozí čeká opravdu bohatý doprovodný program. Hostem akce bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková, zoolog a publicista Vojtěch Kotecký a další zajímaví absolventi univerzity. Pokusy s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra „To letí století!“ z dílny Fakulty sociálních věd zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření aterosklerózy pro veřejnost chystají studenti Lékařské fakulty v Plzni. Jak vypadá svět pod mikroskopem? To odhalí zástupci Přírodovědecké fakulty.Pro zájemce je zpřístupněna také výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka. Výstava je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v Česku.


Významnou část programu Festivalu absolventů tvoří zlaté promoce. Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na Univerzitě Karlově. V letošním roce se uskuteční zlaté promoce absolventů z roku 1972.


Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 2022

Kdy: sobota 23. dubna 2022, 10–16 hod.

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město

Hlavní mediální partner: Český rozhlas

VSTUP ZDARMA

Více informací naleznete na www.denczv.cuni.cz


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 14. březen 2022 11:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám