• UK
  • Předsednictví ČR v Radě EU na UK

Předsednictví ČR v Radě EU na UK

Členské země Evropské unie Radě EU předsedají střídavě. Předsednictví je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým může členský stát ovlivnit každodenní chod, dlouhodobé směřování i vnější tvář EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace podle předem stanoveného kalendáře.


Předsednická země získává celou řadu pravomocí a vykonává množství funkcí. Určuje agendu a priority Rady EU, prosazuje zájmy jednotlivých členských států, vede zasedání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, vnějšími partnery i v rámci mezinárodních organizací a stává se centrem rozhodování o unijní politice.


Každá země určí před začátkem svého předsednictví vlastní priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu. Členské státy také spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria, které připravuje společný program zahrnující priority všech tří států. Česká republika tvoří trio s Francií a Švédskem. Tento program se opírá o aktuální dění v EU.


Předsednictví České republiky proběhne v období od července do prosince 2022. Na území daného členského státu jsou v té době pořádány předsednické akce, mezi které patří především summit, tedy neformální setkání hlav států a vlád, dále také neformální jednání Rady EU a další akce na nižší úrovni.


Další informace najdete zde, případně na webu vlády zde.


Poslední změna: 22. duben 2022 15:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám