Přehled akcí na UK při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU

V rámci Univerzity Karlovy jsou plánovány akce v průběhu celého roku 2022 (včetně CRP 18+ za UK):


 • téma priorit českého předsednictví v rámci komunikačních platforem UK: seriály Priority českého předsednictví pohledem akademiků, Češi v Bruselu, Česká věda v Evropě; speciální číslo časopisu FORUM; Den s alumni UK

 • priority českého předsednictví z pohledu univerzitních expertů: velkoformátová regionální popularizační akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s dalšími VŠ

 • přínosy členství v EU pro české univerzity a přínos českých univerzit pro EU: společná konference představitelů vysokých škol

 • 3x společný newsletter s články na téma priorit českého předsednictví Radě EU v ČJ, určený české akademické obci a absolventům Univerzity Karlovy

 • 2x měsíční zahraniční kampaň na sociálních sítích zaměřená na zvýšení prestiže českých univerzit, vědy a výzkumu v kontextu českého předsednictví Radě EU

 • 1x mediální kampaň k závěrům společné konference představitelů vysokých škol

 • Centrum pro přenos poznatků a technologií UK připravilo sérii šesti hlubších debat, kterou spojuje název #ÚkolEvropa. Vždy jeden pondělní večer v měsíci bude moderátorka Martina Mašková (ČRo) klást otázky třem mluvčím – expertům, zástupcům akademické obce a studentům. Přímo do debaty mohou svými dotazy přispět všichni, kdo budou sledovat stream na internetu.


Datum konání | AKCE

(průběžně aktualizováno; změna programu vyhrazena)

BŘEZEN

➤ 14. 3. 2022 | Mezinárodní konference Ženy ve vědě

 • Organizace: Francouzská ambasáda, Goethe Institut, UK


DUBEN

➤ 21. 4. 2022 | Kariéra v EU a předsednictví ČR v Radě EU z pohledu aktérů

Záznam z dubnové besedy, na které nám naši skvělí hosté představili plány a strategie, a "poodkryli" něco z příprav předsednictví České republiky v Radě EU.


Hosty byli:

 • Eva Húsková - Úřad vlády ČR, vedoucí Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

 • Kornélie Gronská - Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor přípravy a koordinace předsednictví ČR v Radě EU

 • Michal Kaplan - Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vedoucí Oddělení koncepcí a strategie v rámci odboru

 • Setkání moderoval Tomáš Novotný, EU Careers Student Ambassador.


Více informací zde.


➤ 25. 4. 2022 | The Career in the EU Institutions and Czech Presidency of the Council of the EU from the Participants‘ Perspective

If you are interested in the institute of the Presidency and related topics including the career options, we would like to offer you the recording of this unique event. It was organised by the EU Careers Student Ambassadors at CU in collaboration with the CU Point.


The meeting was hosted by Tomáš Novotný, EU Careers Student Ambassador.


More info here.


KVĚTEN

➤ 2. 5. 2022 | The French Presidency of the Council of the EU: přednáška velvyslance Francie Alexise Dutertre k prioritám francouzského předsednictví

 • Organizace: Francouzská ambasáda, organizační odbor

 • Kdy a kde: 16.30 h | Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

 • Místa na přednášku lze rezervovat prostřednictvím následujícího linku: https://forms.office.com/r/Y1V6tNXDNT


➤ 4. 5. 2022 | ČR a EU a druhé české předsednictví v Radě EU

 • Organizace: Institut mezinárodních studií FSV UK

 • Kdy a kde: 12.30 h | budova FSV UK, Pekařská 16, Nové Butovice

 • Přednáška a diskuze s Janem Šnaidaufem, ředitelem Odboru zahraničně-politických analýz a plánování MZV ČR


➤ 12. 5. 2022 | Mezinárodní konference s Evropskými univerzitními aliancemi „Civic Engagement“

 • Organizace: Francouzská ambasáda, DZS, UK


➤ květen 2022 | Mezinárodní studentská soutěž prezentací a překladatelská soutěž

 • Organizace: ÚJOP


ČERVEN

➤ 16. 6. 2022 | Budoucnost Evropy

 • KDY: od 15.30

 • KDE: Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

 • Debata s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsola a s vedoucími politických frakcí Evropského parlamentu. Vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého sálu je nutné provést rezervaci na email nebo na tel. 224 491 251. Podrobnější informace najdete zde.


POZVÁNKA PODROBNĚJŠÍ INFORMACE


➤ 22. 6. 2022 | VědaFest 2022

 • Popularizační akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s dalšími VŠ

  Více informací včetně programu najdete na webu VědaFestu zde.


 • Doprovodný program: Rozehrané priority českého předsednictví Radě EU


  Odborníci z českých vysokých škol včetně Univerzity Karlovy přístupnou formou zprostředkují originální přednášky na témata aktuálních priorit českého předsednictví Radě EU – energetické bezpečnosti, digitalizace a kyberbezpečnosti, svobody a odpovědnosti médií a klimatické změny, které jsou součástí doprovodného programu tradičního VědaFestu. Podrobnější program najdete zde (pdf).


 • Četla jsem to na internetu, tak to musí být pravda. Nebo ne?

  Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy představí zábavnou formou problematiku ověřování informací. Přiblíží postupy vzniku mediálních sdělení a objasní základní principy kritického uvažování o nich. Přednáška od 11.00 hod.


➤ 23. 6. 2022 | Sounds of Science

 • Setkání s Nobelisty

 • Organizace: Francouzská ambasáda, UK


ČERVENEC

➤ 1. 7. – konec roku 2022 | Evropě to prozradíme

 • Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí

 • Koordinátor: VŠCHT


➤ 2. 7. 2022 | České předsednictví zahájí v Bruselu desetikilometrový běh

 • Univerzitu Karlovu budou reprezentovat vedoucí Centra strategických partnerství OZV RUK PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D., a proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti FTVS UK Ing. Lenka Henebergová, oba zkušení běžci. Podrobnější informace o běhu najdete zde.


SRPEN

➤ 22. 8. 2022 | Úkol Evropa | Koruna nebo Euro?

 • KDE: Kampus Hybernská

 • Je euro hrozba nebo příležitost? A proč se ho Češi bojí? K debatě přizveme člena bankovní rady a profesora z FSV UK Oldřicha Dědka, bývalou vice-guvernérku slovenské Národní banky Elenu Kohútikovou a studenta Institutu ekonomických studií FSV UK Tomáše Cvernu.

 • Registrovat se můžete zde.


➤ 29. 8. 2022 | Budoucnost Evropy

 • KDE: Karolinum, Velká aula

 • Přednáška německého kancléře Olafa Scholze v Karolinu. Záznam přenosu z 29. srpna 2022 najdete zde.


ZÁŘÍ

➤ 19. 9. 2022 | Úkol Evropa | Green Deal - příležitost, nebo hrozba?


ŘÍJEN

➤ 13. 10. 2022 | Mobility night

 • KDY: 17.00–20.00

 • KDE: Galerie Na Hradě, Hradec Králové

 • Akce pro studenty k propagaci evropské mezinárodní mobility

 • Hosté: koordinátoři a kolegové z partnerských univerzit – Berlín, Litva, Španělsko; Charles Abroad – Mgr. A. Hroudová; Mobilita studentů – doc. Y. Mazurová; Welcome Office – E. Vetráková

 • Organizace: LF HK, spolupořadatel Nadace Východočeská onkologie


➤ 19. 10. 2022 | Konference Eastern Partnership University Cluster

 • KDY: 10.00–15.30

 • KDE: Karolinum

 • Konference k nově vznikající iniciativě, která se zaměří na rozvoj spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání se spolupracujícími univerzitami z EU a s partnerskými univerzitami asociovanými ze zemí Východního partnerství.

 • Hosté: zástupci MZV, zástupci MŠMT, zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro sousedství a vyjednávání o rozšíření (DG NEAR), diplomatický sbor, zástupci jednotlivých univerzit

 • Organizace: Odbor zahraničních vztahů


➤ 20.–21. 10. 2022 | Jednání sítě EMT v Praze a konference pořádaná v návaznosti na setkání sítě

 • Podzimní setkání sítě EMT v Praze proběhne v termínu 20.–21. října 2022. První den (čtvrtek 20. října) bude věnován jednání sítě EMT. Druhý den (pátek 21. října) se v režii Ústavu translatologie FF UK uskuteční konference k problematice vývoje překladatelské profese a ke vzdělávání překladatelů. ÚTRL v této souvislosti zajišťuje prostory, doprovodný program a také koordinaci/organizaci všech vystoupení. Více informací o akci najdete zde.


➤ 24. 10. 2022 | Úkol Evropa | Východ, nebo západ?

 • KDE: Kampus Hybernská

 • Patří Česko na východ nebo na západ? A jakou roli v tom hraje naše členství v EU? Dokáže Česko během svého předsednictví hasit geopolitické požáry?

 • Registrovat se můžete zde.


LISTOPAD

➤ 9.–11. 11. 2022 | ALTE 58th Meeting and Conference

 • The Association of Language Testers in Europe

 • The less widely spoken languages from the perspective of plurilingualism

 • Organizace: ÚJOP


➤ 12.–17. 11. 2022 | Board meeting Evropské studentské unie

 • Organizace: UK ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol


➤ 14. 11. 2022 | Carbon Neutrality & Security

 • KDE: Kampus Hybernská

 • Inovační snídaně pro studenty a navazující jednodenní série workshopů s tématikou Carbon Neutrality & Security

 • Organizace: CPPT/Hyb4City v rámci cyklů Collaborations for the Future


➤ 16. 11. 2022 | Mezinárodní konference „Sustainable development“


➤ 22. 11. 2022 | Vernisáž a konference Evropa, ve které chci žít, Evropa 2050


➤ 28. 11. 2022 | Úkol Evropa | Montovna nebo leader?

 • KDE: Kampus Hybernská

 • Je Česko Country for the Future? Kam český průmysl směřuje na cestě dlážděné Zelenou dohodou a vnitřním trhem EU?

 • Registrovat se můžete zde.


➤ 30. 11.–1. 12. 2022| Národní konference Transfera.cz

 • Přepokládána účast ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové


➤ listopad 2022 | Vernisáž výstavy Českých center

 • Vernisáž „předsednické výstavy“ Českých center v Kampusu Hybernská s tématikou SDGs


PROSINEC

➤ 1. 12. 2022 | Přenos poznatků a technologií v ČR a Evropě

 • KDE: Kampus Hybernská

 • Přenos poznatků a technologií v ČR a Evropě a společenský dopad aplikace vědeckých výstupů do praxe

 • Organizace: spolek Transfera.cz a CPPT/Hyb4City


V PRŮBĚHU ROKU

➤ termín zatím neurčen | České zastoupení v Bruselu

 • Představení UK v Bruselu


➤ v průběhu roku 2022 | Energetika, obrana, digitalizace...

 • Akce navazující na priority českého předsednictví s tématy energetiky, obrany a digitalizace (v jednání)

 • Organizace: CPPT a HYB4CITY


➤ v průběhu roku 2022 | Odborné přednášky k tématu českého předsednictví v Radě EU

 • Organizace: FSV – Institut mezinárodních studií, Institut politologických studií


Poslední změna: 21. listopad 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám