Přehled akcí na UK při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU

V rámci Univerzity Karlovy je plánováno několik akcí v průběhu celého roku 2022 (včetně CRP 18+ za UK):


 • téma priorit českého předsednictví v rámci komunikačních platforem UK: seriály Priority českého předsednictví pohledem akademiků, Češi v Bruselu, Česká věda v Evropě; speciální číslo časopisu FORUM; Den s alumni UK

 • priority českého předsednictví z pohledu univerzitních expertů: velkoformátová regionální popularizační akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s dalšími VŠ

 • přínosy členství v EU pro české univerzity a přínos českých univerzit pro EU: společná konference představitelů vysokých škol

 • 3x společný newsletter s články na téma priorit českého předsednictví Radě EU v ČJ, určený české akademické obci a absolventům Univerzity Karlovy

 • 2x měsíční zahraniční kampaň na sociálních sítích zaměřená na zvýšení prestiže českých univerzit, vědy a výzkumu v kontextu českého předsednictví Radě EU

 • 1x mediální kampaň k závěrům společné konference představitelů vysokých škol


Datum konání | AKCE

(průběžně aktualizováno; změna programu vyhrazena)


BŘEZEN

➤ 14. 3. 2022 | Mezinárodní konference Ženy ve vědě

 • Organizace: Francouzská ambasáda, Goethe Institut, UK


KVĚTEN

➤ 2. 5. 2022 | The French Presidency of the Council of the EU: přednáška velvyslance Francie Alexise Dutertre k prioritám francouzského předsednictví

 • Organizace: Francouzská ambasáda, organizační odbor

 • Kdy a kde: 16.30 h | Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

 • Místa na přednášku lze rezervovat prostřednictvím následujícího linku: https://forms.office.com/r/Y1V6tNXDNT


➤ 4. 5. 2022 | ČR a EU a druhé české předsednictví v Radě EU

 • Organizace: Institut mezinárodních studií FSV UK

 • Kdy a kde: 12.30 h | budova FSV UK, Pekařská 16, Nové Butovice

 • Přednáška a diskuze s Janem Šnaidaufem, ředitelem Odboru zahraničně-politických analýz a plánování MZV ČR


➤ 12. 5. 2022 | Mezinárodní konference s Evropskými univerzitními aliancemi „Civic Engagement“

 • Organizace: Francouzská ambasáda, DZS, UK


➤ květen 2022 | Mezinárodní studentská soutěž prezentací a překladatelská soutěž

 • Organizace: ÚJOP


ČERVEN

➤ 23. 6. 2022 | Sounds of Science

 • Setkání s Nobelisty

 • Organizace: Francouzská ambasáda, UK


➤ 23. 6. 2022 | VědaFest 2022

 • Popularizační akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s dalšími VŠ

 • Priority českého předsednictví s ohledem na problematiku vysokého školství a vzdělávání


ČERVENEC

➤ 1. 7. – konec roku 2022 | Evropě to prozradíme

 • Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí

 • Koordinátor: VŠCHT


ŘÍJEN

➤ 19. 10. 2022 | Mobility night

 • Akce pro studenty k propagaci evropské mezinárodní mobility

 • Organizace: LFHK, spolupořadatel Nadace Východočeská onkologie


➤ 20.–21. 10. 2022 | Jednání sítě EMT v Praze a konference pořádaná v návaznosti na setkání sítě

 • Podzimní setkání sítě EMT v Praze proběhne v termínu 20.–21. října 2022. První den (čtvrtek 20. října) bude věnován jednání sítě EMT. Druhý den (pátek 21. října) se v režii Ústavu translatologie FF UK uskuteční konference k problematice vývoje překladatelské profese a ke vzdělávání překladatelů. ÚTRL v této souvislosti zajišťuje prostory, doprovodný program a také koordinaci/organizaci všech vystoupení. Více informací o akci najdete zde.


LISTOPAD

➤ 9.–11. 11. 2022 | ALTE 58th Meeting and Conference

 • The Association of Language Testers in Europe

 • The less widely spoken languages from the perspective of plurilingualism

 • Organizace: ÚJOP


➤ 16. 11. 2022 | Board meeting Evropské studentské unie

 • Organizace: UK ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol


➤ 15.–16. 11. 2022 | Mezinárodní konference „Sustainable development“

 • Organizace: UK ve spolupráci s 4EU+


➤ 22. 11. 2022 | Vernisáž a konference Evropa, ve které chci žít, Evropa 2050

 • Výtvarná přehlídka prací žáků a studentů

 • Organizace: PedF UK


V PRŮBĚHU ROKU

➤ termín zatím neurčen | České zastoupení v Bruselu

 • Představení UK v Bruselu


➤ v průběhu roku 2022 | Energetika, obrana, digitalizace...

 • Akce navazující na priority českého předsednictví s tématy energetiky, obrany a digitalizace (v jednání)

 • Organizace: CPPT a HYB4CITY


➤ v průběhu roku 2022 | Odborné přednášky k tématu českého předsednictví v Radě EU

 • Organizace: FSV – Institut mezinárodních studií, Institut politologických studií


Poslední změna: 10. květen 2022 15:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám