Jednání sítě EMT v Praze a navazující konference

Síť EMT (European Master's in Translation) sdružuje 64 magisterských univerzitních studijních programů zaměřených na překlad, které splňují přísná kvalitativní kritéria. Je zaštiťována Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise. Ústav translatologie (ÚTRL) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je jediným pracovištěm v ČR, které bylo do této sítě přijato. ÚTRL je členem od roku 2014, ale aktivity EMT sleduje od prvních jednání této sítě v r. 2006 (vč. osobní účasti zástupců ÚTRL na všech dosavadních jednáních sítě).


Od r. 2014 je členem Rady EMT dr. Tomáš Svoboda, současný ředitel ÚTRL. V roce 2019 byl do Rady EMT zvolen na druhé funkční období, přičemž navrhl, aby příští jednání sítě proběhlo v Praze. Tento návrh vychází z praxe, kdy jedno ze dvou každoročních setkání sítě se koná v členském státě EU, jež zajišťuje předsednictví v Radě EU. Kromě Bruselu, kde se pravidelně koná jedno z každoročních jednání, dosud proběhla jednání sítě v těchto městech:


• listopad 2015: Riga, Lotyšsko,

• říjen 2016: Nitra, Slovensko,

• listopad 2017: Dublin, Irsko,

• říjen 2018: Vídeň, Rakousko,

• říjen 2021: Lipsko, SRN.


Podzimní setkání sítě EMT v Praze proběhne v termínu 20.–21. října 2022. První den (čtvrtek 20. října) bude věnován jednání sítě EMT. Druhý den (pátek 21. října) se v režii ústavu uskuteční konference k problematice vývoje překladatelské profese a ke vzdělávání překladatelů. ÚTRL v této souvislosti zajišťuje prostory, doprovodný program a také koordinaci/organizaci všech vystoupení.


Očekává se účast více než 100 účastníků, zástupců institutů sdružených v síti EMT, a to z většiny členských států EU a též z několika zemí mimo EU, které mají v síti tzv. přidružené členství (Spojené království, Švýcarsko, Libanon).

Konference proběhne v návaznosti na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Akce získala záštitu ministra pro evropské záležitosti, doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., a bude zařazena do kalendáře akcí pořádaných v souvislosti s předsednictvím.PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Ústav translatologie

ředitel


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Hybernská 3, 110 00 Praha 1Poslední změna: 27. duben 2022 16:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám