Archiv Univerzity Karlovy obdržel cenu za přínos v oblasti dlouhodobého uchovávání informací

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


5. dubna 2022 - Projekt Archivního informačního systému Univerzity Karlovy, který je základem budoucího digitálního archivu UK, uspěl v soutěži IT projekt roku a byl oceněn cenou sdružení „Co po nás zbude“ za přínos v oblasti dlouhodobého uchovávání (digitálních) informací.


Archiv Univerzity Karlovy v loňském roce uvedl do provozu Archivní informační systém Univerzity Karlovy, nástroj pro kompletní správu, uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě a metadat papírových archiválií. Jde o moderní komplexní software, který zajišťuje podporu činností archivu od předarchivní péče (rozhodování, jaký dokument bude trvale uchování a stane se archiválií) po zpřístupnění badatelům z řad široké veřejnosti. Jeho součástí je i úložiště digitálních archiválií a informací (metadat) o papírových archiváliích, které odpovídá přísným standardům.


Systém unikátně propojil již existující informační nástroje v českém archivnictví a poprvé v českém a středoevropském prostředí integroval podporu jednotlivých specializovaných činností v jednom software. Řešení je průkopnické sjednocením správy papírových a digitálních archiválií a plně reflektuje skutečnost, že součástí historie se stávají historické dokumenty bez ohledu na jejich fyzickou podobu. Systém v letech 2019 až 2020 pro UK vyvinuly firmy Inqool, a.s. a Lightcomp v.o.s.


Tým Archivu UK přihlásil software do prestižní soutěže IT projekt roku 2021, kterou pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií. Univerzitní projekt uspěl v konkurenci velkých a prestižních projektů veřejné správy a privátního sektoru a získal prestižní ocenění odborného sdružení CNZ, které sdružuje odborníky v oblasti digitalizace správy dokumentů a jejich dlouhodobého uchovávání.


Archiv UK (součást Ústavu dějin a archivu UK) je veřejným akreditovaným specializovaným archivem, který uchovává archiválie vzniklé od středověku do současnosti. Tradice Archivu UK sahá do poloviny 14. století, v současné době řeší nutnost archivace stále četnějších digitálních dokumentů a zajištění moderní správy historických archiválií.


Více informací poskytne:

Mgr. Petr Cajthaml, vedoucí Archivu Univerzity Karlovy

mob.: 732 442 887, e-mail


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 5. duben 2022 13:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám