Profesor David Weisstub obdržel titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 5. dubna 2022 – Přední světový odborník na etiku, bioetiku, právo a duševní zdraví David Weisstub obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul mu byl udělen za mimořádný dlouhodobý přínos v oblasti etiky a bioetiky a za dlouhodobou spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Profesor David Weisstub je jedním z nejvýznamnějších světových odborníků na téma etiky, práva a duševního zdraví. Již ve věku sedmnácti let promoval s vyznamenáním na Columbia University v oboru filozofie a dále pokračoval postgraduálním studiem filozofie a teologie na této univerzitě a na Torontské univerzitě. Následně promoval na právnické fakultě na Yale a habilitoval se na Berkley College, kde zavedl kurz pod názvem Právo ve filozofii a literatuře.


Roku 1992 byl na Institutu Philippa Pinela a Montrealské univerzitě jmenován vedoucím katedry psychiatrického práva a biomedicinské etiky a byl mimořádným profesorem na ústavu gerontologie na McGillově univerzitě. Z Institutu Philippa Pinela odešel roku 2018 a od té doby je přidruženým profesorem na katedře psychologie Quebecké univerzity v Montrealu.


Prof. Weisstub založil časopis International Journal of Law and Psychiatry (IJLP) a po čtyřicet let v něm zastával funkci šéfredaktora. IJLP je ve svém oboru celosvětově uznávanou publikací. Navíc stál jako hlavní redaktor u zrodu osmdesáti svazkové knižní edice International Library in Ethics, Law and the New Medicine, která je považována za jednu z nejvýznačnějších vědeckých a edičních iniciativ na poli bioetiky.


Jako světově uznávaný odborník na téma práva a duševního zdraví pronesl svoje přednášky na řadě míst, například byl hostem více než stovky univerzit po celém světě či řady předních odborných společností. Nezanedbatelný je také jeho přínos v oblasti lidských práv, zejména jeho úloha poradce v sekci pro soudní lékařství a boje proti mučení Světové asociace psychiatrů.


Profesor Weisstub dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Karlovou (1. LF UK). Zde se stal spoluzakladatelem Etické platformy a Mezinárodní akademie lékařské etiky a veřejného zdraví.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 6. duben 2022 14:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám