Univerzita Karlova podpoří propagační studentské projekty: Vyhlásila výzvu s názvem UKa!

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 7. dubna 2022 – Univerzita Karlova dnes při příležitosti výročí svého založení vyhlásila první kolo interní grantové výzvy s názvem UKa!, kterou chce podpořit zajímavé studentské projekty.


Granty jsou určeny studentským projektům s cílem propagovat Univerzitu Karlovu, resp. tak motivovat ke studiu na UK. Přihlásit se mohou studenti UK libovolného programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr.) v prezenční formě. Základním předpokladem projektu je mezifakultní spolupráce – tj. členové týmu musejí být alespoň ze dvou fakult UK, nebo z vysokoškolského ústavu a fakulty UK. Každý tým bude mít svého vedoucího, který musí být studentem UK, další členové týmu mohou být i externí.


Cílovou skupinu tvoří:

o středoškoláci,

o studenti bakalářských programů jiných VŠ a univerzit,

o žáci druhého stupně základních škol,

o širší veřejnost.


Na tuto výzvu je alokována částka 200 tis. Kč celkem na všechny projekty. Vítány jsou nové nápady a odvážné a kreativní počiny, nejdůležitější však bude smysluplnost projektu včetně plánovaných výdajů, a jak přispěje k propagaci Univerzity Karlovy.


Přihlášku je třeba podat do 16. května 2022 do půlnoci elektronicky na adresu: .Podrobnější informace včetně podoby přihlášek, harmonogramu, rozpočtu, hodnocení i k průběhu projektů a FAQs naleznete, zde: https://uka.cuni.cz/ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 8. duben 2022 16:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám