Univerzita Karlova je aktivní ve všech pěti oblastech programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví (Exceles)

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 12. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo výsledky první veřejné soutěže programu Exceles. Tento Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví byl schválen usnesením vlády České republiky dne 13. září 2021. Veřejná soutěž na realizaci programových projektů v programu EXCELES byla vyhlášena dne 8. prosince 2021.


Výzkumu a vývoji v Česku tak nově a vydatně pomohou mimořádné miliardy z evropského post-pandemického fondu obnovy. Na tom se před časem dohodly evropské státy - vznikl nový fond, který má pomoci překonat následky covidové pandemie. Celková částka, která míří na pět konsorcií, je 4,9 mld. Kč (bez DPH).


„Univerzita Karlova velmi vítá tuto finanční podporu a těší mne, že UK je aktivní ve všech pěti prioritních oblastech programu Exceles. Mezi ně patří socio-ekonomické dopady ve zdravotnictví, studium infekčních chorob, onkologie, neurověda a také problematika metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob. Jsem velmi ráda, že Univerzita Karlova tímto zapojením potvrdila jak silnou, stabilní a prestižní univerzitou v oblasti vědy a výzkumu je,“ uvedla rektorka UK prof. Milena Králíčková.


Univerzita Karlova do veřejné soutěže předložila ve spolupráci s dalšími partnery návrh projektu Národní ústav pro výzkum rakoviny (NUVR):

Hlavním cílem projektu je vytvořit a budovat Národní ústav pro výzkum rakoviny (NUVR), anglický ekvivalent National Institute for Cancer Research (NICR) jako novou národní vědeckou autoritu v oblasti onkologického výzkumu. NUVR umožní vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie. Výzkum v oblasti onkologie není v současné době dostatečně koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích, které nespolupracují a nevyužívají dostupné výzkumné infrastruktury dostatečně účinně a efektivně. Tematická a především infrastrukturní komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci NUVR umožní tuto situaci napravit a docílit tak komplexnosti přístupu, která je nezbytná pro moderní onkologický výzkum. Onkologický výzkum se vytvořením NUVR stane na národní úrovni mnohem lépe koordinovatelný, strategičtější a efektivnější, což zvýší jeho kvalitu a tak i mezinárodní kompetitivnost.


Kontakt:

Hlavním řešitelem projektu je prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.


Současně se UK zapojila do čtyř dalších konsorciálních projektů:


Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (uchazeč Masarykova Univerzita). Projekt propojuje specifické společenskovědní a navazující disciplíny, cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19.


Národní institut virologie a bakteriologie (uchazeč Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.). Projekt propojuje specifické biologické a lékařské obory a navazující technické a technologické obory, cíleně zaměřené na studium infekčních chorob a virologii, které se soustřeďují na choroby se statisticky nejvyšší smrtností nebo vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady a zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19.


Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (uchazeč Institut klinické a experimentální medicíny). Projekt propojuje specifické lékařské a další navazující vědní disciplíny cíleně zaměřené na problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob, které se soustřeďují na choroby se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady a zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19.


Národní ústav pro neurologický výzkum (uchazeč Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně). Projekt propojuje specifické lékařské a další navazující vědní disciplíny z oblasti neurověd cíleně zaměřené na problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění, které se zaměřují na onemocnění se statisticky nejvyšší smrtností nebo vysokými přímými (medicinskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady a zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19.


Pro další informace nás, prosím neváhejte kontaktovat na:


Info k vyhlášení výsledků je rovněž na webu MŠMT.


ZA SPRÁVNOST:


Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

mob.: 721 285 565

e-mail:

Poslední změna: 12. květen 2022 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám