Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 30.7.2023

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Astronomickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru stelární a galaktické astronomie.

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Astronomický ústav UK
Mzdová třída:Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách, VP2
Expertíza:Astronomie a astrofyzika
Kód pracovního místa: 202307-VP2-MFF-AUUK-006
Nabízíme platové zařazení ve třídě VP2. Předpokládaný rozsah výuky je přibližně 6 výukových hodin týdně.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru astronomie a astrofyzika, zkušenost ze zahraničního doktorského nebo post-doktorského pobytu v oboru. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval své výsledky v oblasti galaktické astrofyziky nebo stelární astronomie. Seznam relevantních publikací bude přiložen k přihlášce. Dále je požadována schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity: (i) přednášky v oblasti galaktické astronomie a kosmologie, cvičení a semináře v českém i anglickém jazyce, a (ii) vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorských prací.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:30. července 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám