Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Odborná asistentka nebo odborný asistent na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
Mzdová třída:Odborní asistenti na vysokých školách, AP2
Expertíza:Softwarové architektury a modelování, nebo analýza a formální verifikace, nebo systémový software, jazyky a překladače, nebo optimalizace a vyhodnocování výkonnosti, nebo cloud, edge, IOT/CPS, nebo bezpečnost.
Kód pracovního místa: 202309-AP2-MFF-KDSS-009
Uchazeč se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Místo zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Uchazeč může vést studenty na všech stupních studia a učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována). Pracovní vztah je uzavírán na tři roky. Smlouva může být prodloužena; úspěšní kandidáti se mohou ucházet o habilitaci a s ní získat smlouvu na dobu neurčitou.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech. U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí: softwarové architektury, adaptivní software, modelování software; testování a analýza software, formální metody verifikace; systémový software, programovací jazyky a překladače; optimalizace a vyhodnocování výkonnosti software; distribuované systémy, cloud, edge, IOT/CPS; počítačová bezpečnost.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:positions@d3s.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám