Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Výzkumný pracovník („postdok“) na Ústavu částicové a jaderné fyziky, MFF UK, v oblasti teoretické jaderné fyziky.

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Ústav částicové a jaderné fyziky
Expertíza:Teoretická jaderná fyzika
Kód pracovního místa: 202309-PD-MFF-UCJF-016

Práce bude probíhat ve výzkumné skupině doc. Milana Krtičky jako součást projekty financovaného Grantovou agenturou České republiky č. 23-06439S “Kolektivní dynamika jaderných elektromagnetických excitací”. Projekt je orientován na vývoj nových mikroskopických výpočetních metod pro popis kolektivních excitací v atomových jádrech. 

Kvalifikační a jiné předpoklady:Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v jaderné nebo teoretické fyzice, případně v příbuzném oboru. Uchazeč by měl mít znalosti v teoretické jaderné fyzice, zejména v oblasti jaderné struktury. Zkušenost s mikroskopickými jadernými modely nebo kvantovými výpočetními metodami je vítaná.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:milan.krticka@mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • doporučující dopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám