Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.12.2023

Postdok na Katedře fyziky kondenzovaných látek

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra fyziky kondenzovaných látek
Kód pracovního místa: 202312-VP2-MFF-KFKL-038

Pozice je financována bilaterálním česko-polským grantem "Supravodivé nanohybridy mimo rovnováhu" uděleným GA ČR pro roky 2024 a 2025 s měsíčním hrubým platem 50-55 tis. Kč. Tým na české straně sestává ze 4 zkušených výzkumníků, kteří spolupracují se dvěma polskými skupinami v Poznani a Lublinu.

Kvalifikační a jiné předpoklady:Postdok v teorii pevných látek se specializací na silně korelované systémy, ideálně pro supravodivé nanohybridy. Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu. Nutné předpoklady: znalost interagujících příměsových modelů a/nebo mezoskopické supravodivosti, s metodami sahajícími od (semi)analytických (mnohočásticová poruchová teorie, renormalizační grupa) k těžké numerice jako je NRG a QMC. Výpočty z prvních principů sami o sobě nejsou dostatečným předpokladem pro účast na projektu!
Předpokládané datum nástupu:1. března 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:tomas.novotny@matfyz.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. prosince 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • dva doporučující dopisy
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • seznam publikační aktivity
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám