Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Odborný asistent/odborná asistentka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy v oboru teoretická informatika

Akademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Informatický ústav UK
Mzdová třída:Asistenti na vysokých školách, AP2
Expertíza:teoretická informatika
Kód pracovního místa: 202401-AP2-MFF-IUUK-042

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici odborného asistenta v oblasti teoretické informatiky. Hledáme kandidáty, kteří by doplnili a/nebo posílili stávající oblasti výzkumu v našem ústavu. V úvahu budou bráni silní kandidáti ze všech oblastí teoretické informatiky. Další informace o našem výzkumu naleznete na adrese http://iuuk.mff.cuni.cz/. Neformální dotazy jsou vítány a lze je zasílat Robertu Šámalovi samal@iuuk.mff.cuni.cz.


Od úspěšného kandidáta se očekává, že bude pokračovat v aktivním výzkumném programu, vyučovat pokročilé a úvodní kurzy a případně vést studenty bakalářského a magisterského studia. Od uchazečů se očekává prokazatelný mezinárodní výzkum a zahraniční zkušenost (Ph.D. studium nebo postdoktorandská pozice). Je požadován doktorát z informatiky nebo úzce souvisejícího oboru získaný před datem nástupu. Doba trvání smlouvy je tři roky, s možností prodloužení. Standardní možností je také habilitace a následná smlouva na dobu neurčitou.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy, nejpozději však do 9 měsíců od termínu pro podávání přihlášek. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. září 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:samal@iuuk.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. ledna 2024 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
  • dva doporučující dopisy
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám