Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Postdoktorand na Katedře algebry v oboru teorie čísel

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Matematická sekce - Katedra algebry
Expertíza:Teorie čísel
Kód pracovního místa: 202402-PD-MFF-KA-040

Pozice bude financována z projektu Pavla Yatsyny "Statistické vlastnosti totálně reálných číselných těles". Očekávaná doba trvání pracovního poměru je 1. 9. 2024 – 31. 8. 2027 (možnost dohody).


Kromě této pozice může být dalšímu úspěšnému žadateli nabídnuta roční pozice, která bude financována z projektu Vítězslava Kaly "UFOCLAN: Univerzální kvadratické formy a třídová čísla" (předpoklad 1. 7. 2024 – 31. 6. 2024).


Silní kandidáti ze všech oblastí teorie čísel jsou vítáni, přednost může být dána kandidátům z algebraické a/nebo výpočetní teorii čísel.


Vedení výuky dle dohody. Znalost češtiny není vyžadována.


Neformální dotazy ohledně obou pozic jsou vítány. Kontaktujte prosím Pavla Yatsynu na emailu pyatsyna@outlook.com nebo Vítezslava Kalu na emailu vitezslav.kala@matfyz.cuni.cz.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Titul Ph.D. ne starší než 8 let (výjimky jsou možné v případě rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci) ke dni nástupu, odborná praxe a publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti.

Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. září 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:pyatsyna@outlook.com

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:15. února 2024 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • dva doporučující dopisy
  • strukturovaný životopis
  • popis vědeckých plánů
  • doklady o vzdělání
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám