Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. června 2022

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Terezie Remencová, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Pavel Himl


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Tomáš Horáček, kvestor UK

Michal Zima, kancléř UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 24. června 2022 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí ukončení studia a s tím související zánik mandátu Mgr. Martina Čiháka (FF) a Mgr. Tomáše Jana (FaF).

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci doc. Petra Slámy, Ph.D. na post senátora AS UK.

 6. Předsednictvo AS UK vyhlašuje doplňovací volby na Farmaceutické fakultě UK.

 7. Předsednictvo AS UK vyhlašuje doplňovací volby na Evangelické teologické fakultě UK.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku na ně byl stanoven na 24. června 2022 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být k dispozici osobně podepsaný formulář na sekretariátu AS UK či jeho sken zaslán na určenou e-mailovou adresu.

 9. Předsednictvo AS UK se zabývalo rozčarováním stávajících i minulých studentům nad zrušením výukového centra ÚJOP v Mariánských Lázních.

 10. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí podnět dr. Gregera a Mgr. Farkaše na změnu formátu per rollam hlasování.

 11. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí stížnost Mgr. et Mgr. Miroslava Jana Šramoty stran neodpuštění poplatkové povinnosti, která byla zaslána na sekretariát AS UK.

 12. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. (1.LF) o členství v Ekonomické komisi AS UK.

 13. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 24. června 2022 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 13. červen 2022 20:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám