• UK
  • Pro média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Univerzita Karlova se dohodla na spolupráci se společností Microsoft: Společné memorandum podpoří vytovření bezpečnějšího kybernetického prostoru

Univerzita Karlova se dohodla na spolupráci se společností Microsoft: Společné memorandum podpoří vytovření bezpečnějšího kybernetického prostoru

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 24. června 2022 – Univerzita Karlova uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci se společností Microsoft. Jeho cílem je naplňování společné vize o podpoře vzdělávání, zvyšování povědomí a sdílení odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností.


Univerzita Karlova a společnost Microsoft se rovněž chtějí společně podílet na vzdělávání občanů a veřejnosti České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností a zároveň tak přispět k prosazování demokratických hodnot a ochrany proti dezinformacím. Obě strany hodlají v rámci podepsaného memoranda intenzivněji spolupracovat na digitalizaci a prosazování technologických inovací, což – jak věří – bude mít pozitivní dopad na českou společnost a ekonomiku a současně přispěje k významnému postavení České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a její národní bezpečnosti.


„Univerzita a společnost Microsoft si uvědomují hodnotu technologií ve vzdělávání. Chápou sílu mezinárodní výměny informací a chtějí propagovat a podporovat vzdělávání o kybernetické bezpečnosti a souvisejících otázkách, což je zásadní pro to, aby se tato vize stala škálovatelnou a udržitelnou realitou,“ uvedla Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy u příležitosti podpisu memoranda.


„Rozvoj digitalizace, inovací a práce v hybridním prostředí jde ruku v ruce s potřebou osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti v co nejširším měřítku. Naše spolupráce se bude zaměřovat na vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti v různých sektorech, protože sofistikovaná ochrana systémů a dat je prioritou pro nás všechny včetně veřejné správy, univerzitní a vědecké obce. Jednou z oblastí, které se budeme věnovat, je rovněž problematika dezinformací a podpora demokratických hodnot,“ dodává Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.


Podpis memoranda je výsledkem dohody mezi nejstarší a největší českou univerzitou a společností Microsoft o podpoře spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou. Společnost Microsoft a Univerzita Karlova při příležitosti podpisu memoranda uspořádaly seminář: Klíčové aspekty kybernetické bezpečnosti (20. a 23. června v prostorách Karolina). Akci podpořilo Ministerstvo Obrany, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Institut pro politiku a společnost, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, společnosti Cyber Rangers a Charles University Innovations Prague a.s.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 24. červen 2022 15:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám