• PR & média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Alianci 4EU+ posílila Univerzita v Ženevě. Teď partnerství sedmi předních evropských univerzit uspělo s navazujícím projektem 1CORE

Alianci 4EU+ posílila Univerzita v Ženevě. Teď partnerství sedmi předních evropských univerzit uspělo s navazujícím projektem 1CORE

28. července 2022 – Projekt One Comprehensive Research European University (1CORE) byl vybrán pro financování ve výzvě Erasmus+ Evropské univerzity, vypsané Evropskou komisí. Aktivity, které se chystá Aliance 4EU+ v rámci nového projektu rozvíjet, navazují na úspěšný pilotní projekt. V něm se podařilo nastartovat budování integrovaného univerzitního systému.


Členové Aliance se v rámci 1CORE zavazují k dalšímu prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a inovací. Navíc se 4EU+ rozrůstá o nového, sedmého člena – Univerzitu v Ženevě – Université de Genève. Dosud tvořila základnu Aliance šestice významných evropských univerzit: vedle Univerzity Karlovy je to Sorbonna, Univerzita v Heidelbergu, Kodaňská univerzita a Univerzity v Miláně a ve Varšavě.


„Díky předchozímu projektu se podařilo nastartovat mnoho nových spoluprací v oblasti vědy a vzdělávání a byly podpořeny desítky společných inovativních vzdělávacích projektů. Jsem ráda, že se k nám na této cestě připojuje právě švýcarská Ženeva. S dalším členem Aliance se rozšiřuje nabídka spolupráce pro naše vědkyně a vědce, a otevírají se nové – skvělé možnosti pro naše studentky a studenty,“ komentuje rektorka UK Milena Králíčková, která stála u počátků aktivit Aliance 4EU+.


V rámci čtyřletého projektu 1CORE se Aliance zaměří na konsolidaci modelu založeného na společné interdisciplinární vzdělávací nabídce, inovativních pedagogických přístupech a zvýšené fyzické i virtuální mobilitě. I nadále bude kladen důraz v prvé řadě na zapojení studentů a vytváření společné digitální infrastruktury. Významnou je rovněž zachování intenzivní spolupráce s asociovanými partnery, politickými institucemi a dalšími aliancemi, které podobně jako 4EU+ přispívají k vybudování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. A zároveň usilují o inkluzivnější, ekologičtější a digitální evropskou společnost.


Tisková zpráva ke stažení


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


O Alianci 4EU+

Aliance 4EU+ je partnerství sedmi předních evropských univerzit: Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Copenhagen, Università degli Studi di Milano, University of Warsaw, Université de Genève a Univerzity Karlovy. Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. Za účelem koordinace a zefektivnění postupů byla v roce 2021 založena Asociace 4EU+ sídlící v Heidelbergu.Poslední změna: 29. červenec 2022 12:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám