Opatření rektora č. 33/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 26/2022 – Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2022Čl. I

V článku 1 odst. 14 Opatření rektora č. 26/2022 – Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 se slova

„částky 5 000 Kč“ nahrazují slovy „částky 6 000 Kč“.


Čl. II - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.
V Praze dne 22. září 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Úplné znění OR 26/2022 ve znění OR č. 33/2022

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 4. říjen 2022 13:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám