Opatření rektora č. 34/2022

Název:

Změna Opatření rektora č. 16/2022 - Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

3. října 2022Čl. 1


Opatření rektora č. 16/2022 Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině se mění takto:


1. V článku 6 odstavci 2 se slovo „března“ nahrazuje slovem „srpna“.


Čl. 2 Závěrečné ustanovení


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 3. října 2022.V Praze dne 3. října 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíÚplné znění OR 16/2022 ve znění OR 34/2022


.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. březen 2023 16:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám