Přední světoví vědci Jiří Bártek a Jacques J. M. Van Dongen obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy


Praha 10. října 2022 – Přední světoví odborníci ve svých oborech, prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., dr. h. c. mult. a prof. Jacques J. M. van Dongen, M.D., Ph.D., dnes obdrželi z rukou rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa lékařských věd. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., dr. h. c. mult. je světově uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu regulace buněčného cyklu, mechanismu rozpoznání a odpovědi na poškození genomu a mechanismu vzniku a progrese nádoru. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studií vědecky pracoval v laboratořích na třech katedrách (biologie, biochemie a fyziologie), dále v krevní bance (HLA laboratoř) a zároveň na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Olomouci (tkáňové kultury). Vedle svého téměř třicetiletého působení v Kodani se Jiří Bártek stal v roce 2007 také vedoucím sesterských laboratoří Integrity genomu na Ústavu molekulární genetiky v Praze a na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


"Jiří Bártek je nejcitovanějším vědcem českého původu. Jeho vědeckou produktivitu dokládá kolem 80 tisíc citací a více než 500 publikací v prestižních mezinárodních časopisech (včetně Nature, Cell nebo Science). Je také nejcitovanějším odborníkem v oblasti výzkumu nádorů v celé Skandinávii a jedním z nejcitovanějších vědců v Evropě jak v oblasti buněčné a molekulární biologie, tak ve výzkumu nádorů. Profesoru Jiřímu Bártkovi dnes udělila Univerzita Karlova čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa lékařských věd za jeho průkopnické objevy v oblastech buněčné biologie a výzkumu nádorových onemocnění, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě," dodává děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


Prof. Jacques J. M. van Dongen, M.D., Ph.D. je zcela mimořádnou evropskou vědeckou osobností v oboru lékařské imunologie a diagnostických technologií v oblasti maligních i nemaligních poruch krvetvorby. Je lékařský imunolog, který strávil většinu své odborné kariéry na Erasmus University v Rotterdamu a na Leidenské Univerzitě.


"Profesor van Dongen má k naší univerzitě zvláštní vztah a významně přispěl ke vzestupu jednoho z našich nejvíce vzkvétajících vědeckých oborů. Na počátku 21. století rozpoznalpotenciál malé skupinky tehdy mladých vědců ze střední a východní Evropy a přizval je ke spolupráci v nově vznikajícím konsorciu EuroMRD. Tím jim poskytl unikátní příležitost ke spolupráci s nejlepšími vědci v oboru výzkumu leukémií v Evropě," říká děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Profesor van Dongen už v druhé polovině osmdesátých let 20. století se intenzivně zajímal o vývoj nových technologií pro určování klonality lymfocytů v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění. Profesor van Dongen je široce respektovaný vědec, jenž přispěl oblasti lékařské imunologie a hematoonkologie mimo jiné publikováním více než 500 odborných článků v mezinárodních peer reviewed časopisech. Tyto práce se následně dočkaly více než 37 000 citací. Dále je autorem nebo spoluautorem nespočtu knih, knižních kapitol a dalších publikací. Byl pozván k množství (více než 600) mezinárodních přednášek, přičemž nemalá část se konala na kongresech a mítincích předních světových odborných společností oboru. Jeho práce byla oceněna řadou národních a mezinárodních cen.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Zpráva ke stažení zde.


Poslední změna: 11. říjen 2022 08:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám