WISE projekt na UK


Projekt s názvem Well-being Innovations for Students in Europe je Erasmus+ KA2 projekt, který byl podán k financování francouzské národní agentuře poprvé v roce 2020, kdy dopadl neúspěšně. Díky velmi přesvědčivému bodovému ohodnocení byl projekt opětovně podán v přepracované formě v roce 2021, kdy byl již přijat k financování.


Svou délkou se jedná o tříletý projekt, jehož implemantační fáze je duben 2022 – říjen 2024.. Na centrální úrovni je projekt koordinován OZV RUK a v projektovém týmu jsou zastoupeny čtyři fakulty: MFF, FSV, LFHK a PedF.


Partneři v projektu:

 • Koordinátor: Animafac (Francie, národní studentská organizace)

 • Aristotle University of Thessaloniki (Řecko)

 • European Students Union (Belgie)

 • European University Foundation (Lucembursko)

 • Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalsko)

 • Transilvania University of Brasov (Rumunsko)


Základní cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života studentů v celém evropském prostoru. Konkrétně je pak cílem identifikovat, jaké faktory jsou pro zlepšení well-beingu nejdůležitější a jak k němu mohou přispět univerzity a studentské organizace. V projektu budou vytvořeny pomocné nástroje pro univerzity i studentské spolky ohledně tématu, jak zvýšit kvalitu studentského well-beingu. Dalším cílem je stanovení celoevropské definice pojmu well-being. 


Projekt WISE má dohromady šest výstupů, kterých je třeba během tří let dosáhnout s tím, že mnohdy jednotlivé cíle plynule navazují na předcházející výstupy. Jednotlivé výstupy jsou během implementace projektu k dispozici pouze zapojeným institucím a až po ukončení projektu budou poskytnuty veřejně všem evropských univerzitám. Cíle jsou to následující:1. Současný stav iniciativ zaměřených na well-being studentů v evropském vysokoškolském vzdělávání

 • Kvantitativní dotazníkové šetření na třech úrovních (univerzitní, studentská, studentské spolky)

 • Zmapování stavu well-being servisu v Evropě

 • Nalezení unikátních praktik v souvislosti s well-beingem studentů

 • V současné době tento výstup těsně před dokončením - návratnost všech tří dotazníků byla dostačující, takže nyní probíhá jejich vyhodnocení (zpracovává Brašov)

2. Inovativní postupy pro well-being studentů ve vysokoškolském vzdělávání

 • Návazné kvalitativní šetření se zapojením fokusních skupin studentů

 • Nalezení jednotné definice pojmu well-being

 • Soupis předních aktivit podporující well-being studentů

3. Platforma Evropských univerzit pro otázky well-beingu

 • Virtuální interaktivní rozhraní informující o problematice well-beingu studentů

 • Propojení případových studií s profesionálními doporučeními

4. Soubor školení pro vysokoškolské instituce v oblasti inovací v otázkách well-beingu studentů

 • Tvorba diagnostického nástroje současné úrovně well-beingu

 • Princip: Pochop – Vyhodnoť – Konej a inovuj

 • Školící nástroj pro zaměstnance univerzit v rámci moderních praktik kolem well-beingu studentů

5. Soubor školení pro studentské organizace v oblasti inovací v otázkách well-beingu studentů

 • Totéž, co předcházející výstup s tím rozdílem, že cílem školení budou studentské spolky

6. Příručka obsahující doporučení v oblasti podpory well-beingu studentů

 • Jednotný metodický materiál spojující všechny výstupy projektu

 • Soupis doporučení ke zlepšení stavu well-beingu studentů

Konkrétní úkoly pro UK:

 • Univerzita Karlova není koordinátorem žádného z výstupů, ale v projektu slouží jako participant na tvorbě/evaluaci všech projektových výstupů.

 • Projektový tým UK se účastní šesti projektových setkání a jedno projektové setkání přímo pořádá – únor 2023.

 • Projektový tým UK se musí zúčastnit šesti diseminačních eventů a jeden musí přímo pořádat – zima/jaro 2023

Diseminační event na UK:

Diseminační event předpokládá min. 30 domácích a 5 zahraničních účastníků. Za tímto účelem OZV oslovilo partnery v rámci aliance 4EU+ a uskupení CENTRAL. V rámci účastníků domácích bude setkání otevřené studentům a zaměstnancům UK.


Na programu bude prezentování výsledků prvního výstupu projektu a dosavadních výsledků rozpracovaného druhého výstupu projektu. Projektový tým chystá též panelovou diskusi ohledně stavu well-beingu na zapojených fakultách a tamních unikátních praktikách.Poslední změna: 18. leden 2023 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám