Tisíc a padesát let pražského biskupství. Mezník v dějinách české společnosti připomene mezinárodní konference


Praha 9. 11. 2022 – V březnu 973 bylo rozhodnuto o založení samostatné pražské diecéze. Tento historický krok je vnímán jako důležitý mezník v budování raného českého státu a v christianizaci jeho společnosti. Ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 jej proto slavnostně připomene konference připravená společně Arcibiskupstvím pražským, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, a to jako událost zásadně ovlivňující podobu české společnosti a jejího postavení v západní a střední (latinské) Evropě.


Prvním pražským biskupem se stal saský mnich Dětmar, druhým Vojtěch z rodu Slavníkovců, prohlášený již okolo roku 1000 za světce a jako patron uctívaný v Čechách i v okolních evropských zemích. Počátky církve ve střední a východní Evropě, ale i její roli v husitství a později v rekatolizaci nebo v době reforem Josefa II. připomenou dvě desítky přednášek předních českých, moravských a zahraničních expertů.

Slavnostního zahájení ve Velké aule Karolina i třídenní konference v prostorách Akademie věd ČR na Národní se zúčastní mimo jiné experti a expertky z Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy v Lipsku, Středoevropské univerzity nebo Univerzity A. Mickiewicze v Poznani. Historici, archeologové, antropologové a další vědci a vědkyně se zaměří například na kulturní, sociální a ekonomické podmínky christianizace české společnosti, na vztah pražského biskupství k českému panovníkovi nebo na jeho postavení v rámci dobové misijní činnosti.

„Česká společnost, její kultura a vzdělanost, je více než tisíc let postavena na křesťanských základech. Tato akce připomíná, že právě křesťanství, společně s dědictvím antické a židovské kultury, tvoří nezpochybnitelné jádro evropské i naší české identity,“ zdůrazňuje Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.


Splatit dluh

Oslavy milénia pražského biskupství plánoval v roce 1973 již pražský arcibiskup František kardinál Tomášek. Uspořádání mu však nebylo v období vrcholící normalizace umožněno. I proto lze mezinárodní konferenci „Tisíc a padesát let pražského biskupství“ považovat za určitou splátku dluhu české společnosti a národním dějinám.

„Univerzita Karlova si v souvislosti s výročím založení pražského biskupství připomíná možná opomíjený fakt, že vedle jejího ikonického zakladatele Karla IV. stojí také postava jeho učitele a pozdějšího papeže Klementa VI., který pražské biskupství povýšil na arcibiskupství a zařadil tak Prahu mezi nejvýznamnější metropole té doby. Když v lednu 1347 vydal bulu oznamující založení pražské univerzity, začala se psát historie, na jejímž konci nyní stojí moderní, světová a dynamická Univerzita Karlova. Jednou z jejích priorit je tolerance, myšlenková diverzita a ekumena v nejširším slova smyslu. Na těchto pilířích ať ve spolupráci se všemi staví i svou budoucí cestu,“ uvedla u příležitosti výročí pražského biskupství rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Konference bude slavnostně zahájena ve Velké aule pražského Karolina. Vedle představitelů pořádajících institucí, účastníků konference a hostů se jí zúčastní také biskupové české církevní provincie.

Vlastní oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství se uskuteční 23. dubna 2023 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. U příležitosti jubilea bude vydána publikace.Více informací:

prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. Filosofický ústav AV ČR sommer@arup.cas.cz, sommer@flu.cas.cz +420 603 719 817

JUDr. Jan Kotous koordinátor akce za Arcibiskupství pražské j.kotous@email.cz +420 607 867 048


Kontakt pro média:

Markéta Růžičková Divize vnějších vztahů AV ČR press@avcr.cz+420 777 970 812

Jana Říhová Filosofický ústav AV ČR rihova@flu.cas.cz +420 725 761 147


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.Poslední změna: 9. listopad 2022 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám