V rámci prestižního ocenění České hlavičky byla udělena úplně poprvé i nová cena Univerzity Karlovy „INTENTIO“

Praha 10. listopadu 2022 – V úterý 25. října se v brněnské Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře konal 16. ročník vyhlášení laureátů České hlavičky. K již tradičním cenám letos nově přibylo i ocenění Univerzity Karlovy s názvem INTENTIO, které vyzdvihuje výjimečné mladé lidi za jejich přispění k udržitelnému rozvoji.


Cena INTENTIO se uděluje za odborné práce a projekty přispívající k rozvoji udržitelné existence společnosti i jedince. Cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací.


Historicky první ročník ceny INTENTIO vyhrál Jiří Mošner a spol. za práci Projekt mobilita – Elektrický pohon invalidního vozíku. Jedná se o studentský projekt, který vznikal na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou a jeho účelem bylo pomoci někomu z blízkého okolí.  Cílem bylo navrhnout, spočítat a zkonstruovat přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku pro bývalého studenta žďárské průmyslové školy Štěpána Pejchla. Ten se během svých studijních let zranil, což ho připoutalo na invalidní vozík. Na projektu pracovali dva studenti oboru Strojírenství – Jiří Mošner a Matěj Pelikán a dva studenti z oboru Elektrotechnika – Jan Karásek a Petr Staněk. Tento tým, který byl současně pod odborným dohledem Ing. Martina Ťupy a Aleše Gregora, si stanovil nelehký cíl, a to sestrojit plně funkční a zcela odnímatelný přídavný elektrický pohon ke Štěpánovu invalidnímu vozíku.


„Jedním z milých a současně velmi důležitých poslání Univerzity Karlovy je podporovat mladou generaci v zodpovědném chování vůči svému okolí i celé společnosti. Cena INTENTIO v rámci Českých hlaviček vznikla právě za tímto účelem a věřím, že tento první ročník ukázal směr dalším talentovaným lidem, kterým není lhostejné naše okolí ani naše budoucnost,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Projekt České hlavičky, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 2007, je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který se zaměřuje na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky. Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. To vše se zaměřením na středoškolskou mládež.


Přenos z galavečeru udílení letošních cen České hlavičky můžete sledovat v sobotu 12. 11. 2022 od 18 hod. na programu ČT2.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení ZDEPoslední změna: 10. listopad 2022 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám