Den na vozíku 2022: Osvětová akce Centra Paraple a Univerzity Karlovy přiblíží svět hendikepovaných

Praha 21. 11. 2022 – Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze se 24. listopadu 2022 stanou dějištěm Dne na vozíku. Druhý ročník osvětové akce, kterou pořádá Centrum Paraple ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, je příležitostí nahlédnout do světa hendikepovaných.


Během Dne na vozíku si studenti, akademičtí a další pracovníci univerzity vyzkoušejí, jaké to je pohybovat se v prostředí vybrané fakulty na vozíku a vidět tak prostory univerzity z jiné perspektivy se všemi jejími výzvami. Díky změněnému úhlu pohledu si tak mohou uvědomit, s jakými úskalími se denně potýkají jejich spolužáci, kolegové či studenti upoutaní na invalidní vozík. Kdejaký triviální úkon je najednou poměrně obtížný a často se neobejde bez pomoci druhých.


„Je povinností Univerzity Karlovy usilovat o možnost rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny studenty. Pro mnohé z nich je ona přístupnost symbolizována vysokým prahem, třemi schody u vstupu či pouhým fyzickým otevřením dveří. Jsem velmi ráda, že se Univerzita Karlova do této osvětové akce zapojuje a pomáhá pochopit svět „na vozíku“ i nutné kroky, které je k přístupnosti vzdělání skutečně učinit,“ říká k akci rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Spolupráce s Univerzitou Karlovou si velmi ceníme. Akce, jako je chystaný Den na vozíku, považujeme za velmi prospěšné. Studenti, kteří se brzy dostanou do své profesní praxe, mají možnost získat bližší povědomí o tom, co obnáší problematika poranění míchy. Věříme, že v budoucnu budou schopni s osobami s míšním poškozením lépe pracovat a téma chápat v širším kontextu,“ doplňuje David Lukeš, ředitel Centra Paraple.


Po celý Den na vozíku bude v prodeji za 50 Kč originální dřevěná brož navržená speciálně pro tuto příležitost – symbol spolupráce Univerzity Karlovy a Centra Paraple. Výtěžek je určen na podporu činnosti Centra Paraple.


Lékařská fakulta UK v Plzni připravila od 16 hodin přednášku Aktivní život po poranění míchy pro širokou veřejnost. Zájemci se zde od specialistky spinální problematiky Mgr. Lenky Honzátkové, DiS. dozví, jak tuto náročnou cestu projít. Dále promluví ředitel Centra Paraple, Mgr. David Lukeš a asistent nácviku soběstačnosti, Petr Hubalovský, kteří proberou spoustu milníků, jejichž zvládnutí určuje délku tohoto procesu, který většinou trvá 9–12 měsíců. Představí podpůrné sociální programy a zodpoví všechny otázky.


_______________________________________________________________

Lékařská fakulta UK v Plzni je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v západočeském regionu. Každým rokem přijímá ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství v českých programech, v anglických programech pak kolem 90 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Celkově zde ve všech ročnících studuje více než 2000 budoucích lékařů a také na 200 studentů v postgraduálních programech. V letech 2012-22 vybudovala fakulta nový moderní kampus v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín. V něm je od října 2022 soustředěna veškerá teoretická výuka mediků.


Fakulta tělesné výchovy a sportu UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Studium je rozděleno na tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské v těchto studijních programech: tělesná výchova a sport, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, management tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie a ortotik-protetik. Počet studentů se dlouhodobě pohybuje okolo dvou tisíc. Fakulta se společně se svými partnery aktivně zapojuje do výzkumných aktivit a veřejné debaty v tématech spojených s udržitelným a zdravým životním stylem každého jednotlivce, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity.


CENTRUM PARAPLE je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života. Více informací na www.paraple.cz


Kontakty

CENTRUM PARAPLE: www.paraple.cz

Univerzita Karlova: www.cuni.cz/UK-1.html


Lékařská fakulta UK v Plzni

Ing. Barbora Černíková, 377 593 446, 775 856 969

PR a vnější komunikace

barbora.cernikova@lfp.cuni.cz


Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Hana Topolovová, 603 717 570

Oddělení vnějších vztahů a rozvoje

topolovova@ftvs.cuni.cz


Mediální servis: 2media.cz s.r.o., Petra Severová, petra@2media.cz, www.2media.cz, www.instagram.com/2mediacz, www.facebook.com/2media.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.


Poslední změna: 21. listopad 2022 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám