Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 31. října 2022

Členové předsednictva:

František Zahálka, Terezie Remencová, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Eliška Voříšková,


Omluveni:

Pavel Himl


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Martin Maňásek, pověřen výkonem agendy kvestora

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 11. listopadu 2022 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK rozhodlo o způsobu nominace dvou delegátů do Academic Council 4EU+.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pozici kancléřky UK a ombudsmanky UK.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí složení pracovní skupiny AS UK pro novelizaci Jednacího řádu AS UK.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. listopadu 2022 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 4. prosinec 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám