Mimořádné vědce, učitele a studenty z UK ocenilo ministerstvo školství


Praha 13. 12. 2022 – Docent Michal Bauer, který působí na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a AV ČR) a na Institutu ekonomických studií FSV UK, odhalil levný a dlouhodobý způsob, jak u veřejnosti zvýšit zájem o očkování – pomůže informace, že lékaři věří v prospěšnost očkování. Včera byl odborník z UK za svůj vědecký výkon oceněn ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které mu udělilo Cenu za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti společenských věd. Na ocenění ale nebyl sám, cenu za vynikající vzdělávací činnost získal profesor David Kachlík ze 2. LF UK, za vynikají studium a mimořádné činy byli oceněni studentka 3. LF UK Anna Krejčová, absolventka MFF UK Lenka Kubíčková a student UK Vacheslav Grebenyuk. Cenu za celoživotní přínos vědě získala profesorka Kubala Havrdová z 1. LF UK.


Již v červenci 2022 Univerzita Karlova informovala o úspěchu studie, která byla publikována v prestižním časopise Nature a přinesla informaci o tom, že velká část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti covidu-19, což snižuje její ochotu nechat se očkovat. Michal Bauer se spoluautory ve studii dokládají, že ačkoli naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho, mezi veřejností je rozšířeno mylné přesvědčení, že názory lékařů na očkování jsou rozděleny zhruba půl na půl. Jak autoři studie vysvětlili, informovat veřejnost o velké názorové shodě lékařů o prospěšnosti očkování je levný a dlouhodobý způsob, jak zájem o očkování zvýšit.Nyní Michal Bauer obdržel za dosažení mimořádných výsledků výzkumu v oblasti společenských věd ocenění MŠMT. Oceněná studie publikovaná v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisu Nature významným způsobem přispěla k pochopení jedné ze zásadních otázek posledních dvou let – jaké jsou příčiny váhavosti velké části veřejnosti nechat se očkovat, a to nejenom v českém kontextu. „Ukazuje, že médii zkreslené vnímání veřejnosti ohledně postojů lékařů vůči očkování proti covid-19 snižuje ochotu populace nechat se očkovat a dokumentuje způsob, jak efektivně s těmito mylnými představami bojovat,“ uvedl docent Bauer, který patří mezi významné světové vědce v oboru experimentální a behaviorální ekonomie, nového oboru ekonomie na pomezí psychologie a dalších sociálních věd. Bauerova dosavadní práce v oboru vedla i k dalším zásadním poznatkům například o vlivu válečných zkušeností na sociální chování, vlivu chudoby na formování trpělivosti, diskriminaci etnických skupin, šíření nesnášenlivého chování k etnickým minoritám a v poslední době také k poznání efektu vlivu pandemie covid-19 na nesnášenlivost vůči cizincům. Že jde o výjimečný úspěch českého výzkumu dokládá i fakt, že jde o první článek publikovaný v časopise Nature v oblasti společenských věd, v němž převažují a vedoucí roli hrají autoři působící na českých výzkumných pracovištích.


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole byla udělena prof. MUDr. Davidu Kachlíkovi, Ph.D., z 2. lékařské fakulty UK. Přednosta Anatomického ústavu 2. LF UK v Motole se zaměřuje na morfologii cévního řečiště, pohybové soustavy a jejich variabilitu a klinickou aplikaci. Věnuje se anatomické terminologii a nomenklatuře, a to i v oblasti histologie a embryologie. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studentky a studenty, ale také absolventky a absolventy za mimořádné výsledky ve studiu; vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění, která se udělují také za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost, získali MUDr. Vacheslav Grebenyuk z 2. lékařské fakulty UK, Anna Krejčová ze 3. lékařské fakulty UK a RNDr. Lenka Kubíčková, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK.


Cena Milady Paulové vůbec první jmenované české profesorky – za celoživotní přínos vědě byla udělena prof. MUDr. Evě Kubala Havrdové, CSc., z 1. lékařské fakulty UK. MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR uděluje tuto cenu vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Letošní ročník se zaměřil na oblast neurověd. Neuroložka Kubala Havrdová, vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se zabývá roztroušenou sklerózou, přednáší o základech neuroimunologie, patogeneze a terapii sclerosis multiplex, tremoru a spasticity a je oceňována za svou snahu o propojení neurologie a imunologie.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.


Poslední změna: 13. leden 2023 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám