• PR & média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Dezinformační sondy Marie Koldinské: řadu veřejných debat Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská zahájí Alexandra Alvarová

Dezinformační sondy Marie Koldinské: řadu veřejných debat Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská zahájí Alexandra Alvarová

Praha 26. 1. 2023 – Univerzita Karlova v Kampusu Hybernská organizuje cyklus veřejných debat nad problematikou dezinformací. Cílem této řady je umožnit komunikaci mezi aktéry akademické i mimoakademické sféry a vytvořit prostor pro objevování společných možností obrany před rozšiřováním dezinformačních narativů. Cyklus diskuzí bude zahájen rozhovorem s Alexandrou Alvarovou v pondělí 6. února 2022 v Kampusu Hybernská.


„Vedení Univerzity Karlovy vnímá svůj závazek využívat znalostní potenciál akademické obce ve prospěch řešení problémů, kterým jako společnost čelíme. Jedním z nich jsou i dezinformace. Skrze celospolečenskou debatu, univerzitní výuku a výzkum můžeme zásadním způsobem přispět k jejich analyzování i vyvracení,” uvedla rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.


Dezinformační sondy Marie Koldinské v Kampusu Hybernská


Dezinformační sondy Marie Koldinské jsou sérií veřejných diskuzí s výraznými osobnostmi, které se zabývají problematikou dezinformací. Projekt si klade za cíl zviditelnit jejich vybrané aspekty a na základě zasvěcené diskuze s expertkami a experty na danou problematiku nastínit způsoby, jak na ně reagovat, bránit jejich šíření a cíleně budovat informačně gramotnou společnost.


Výzvy spojené s dezinformacemi jsou natolik komplexní, že účinná reakce je možná jedině ve spojení několika vědních oborů a institucí,“ říká Marcel Kraus, manažer Kampusu Hybernská. „Prostor pro setkávání a otevřenou debatu mezi nejrůznějšími aktéry akademického i mimoakademického života je to, co Kampus Hybernská nabízí,” dodává.


Zahájení řady debat proběhne dne 6. 2. 2023 od 18.00 hodin v Kampusu Hybernská. Pozvání přijala Alexandra Alvarová, autorka bestsellerů Průmysl lži a Krmit démony.


Diskuze s osobnostmi z akademické sféry, médií i centrálních orgánů státní správy se budou věnovat dezinformačním narativům v oblasti propagandy, médií, historie, ekologie nebo ezoteriky.


Autorkou projektu, scenáristkou a moderátorkou řady je historička a vysokoškolská pedagožka doc. Marie Koldinská z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetá spolupracovnice České televize (pořad Historie.cs ad.).


Dezinformační sondy Marie Koldinské navazují na řadu Ukrajinských sond Marie Koldinské, která byla realizována od dubna do prosince 2022. Šlo o dvanáct rozhovorů s expertkami a experty, podrobně analyzujících nejrůznější aspekty války na Ukrajině od jejích historických kořenů přes otázky ukrajinské identity a kultury až po témata typu dezinformace, ale i energetika, ekonomika, diplomacie, humanitární právo a v neposlední řadě rovněž průběh konfliktu z vojensko-taktického a vojensko-strategického hlediska. Diskuzní setkání byla soustředěna i k dopadům války na českou společnost a na její evropský a globální kontext. Pozvání přijali historik Jan Rychlík, armádní generál v. v. Petr Pavel, novinářka Petra Procházková, ekonomka Danuše Nerudová, jaderná fyzička Dana Drábová, právník a důstojník AČR Otakar Foltýn, diplomat Petr Kolář, ukrajinisté David Svoboda a Lenka Víchová a další odborníci.


Rozhovory jsou k dispozici jako podcast a jsou zaznamenány i ve videoblozích dostupných zde.


Kontakty pro další informace:


PR a komunikace Kampus Hybernská

Gabriela Měsícová

tel: +420 773 774 566

e-mail: gabriela.mesicova@ruk.cuni.cz

www.kampushybernska.cz


Tisková zpráva ke stažení ZDEPoslední změna: 27. leden 2023 09:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám