Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. února 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Eliška Voříšková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2022/2023. Zasedání AS UK se budou konat 17. března 2023, 28. dubna 2023, 26. května 2023 a 23. června 2023.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK, která se budou konat 6. března 2023 od 17:00, 17. dubna 2023 od 17:00, 15. května 2023 od 17:00 a 12. června 2023 od 17:00.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro letní semestr 2022/2023. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně:


  Sociální komise AS UK:

  13. března 16:00

  24. dubna 16:00

  22. května 16:00

  19. června 16:00


  Studijní komise AS UK:

  13. března 18:00

  24. dubna 18:00

  22. května 18:00

  19. června 18:00


  Ekonomická komise AS UK:

  14. března 16:00

  25. dubna 16:00

  23. května 16:00

  20. června 16:00


  Legislativní komise AS UK:

  14. března 18:00

  25. dubna 18:00

  23. května 18:00

  20. června 18:00

 4. Předsednictvo AS UK stanovuje, že termíny zasedání výše neuvedených pracovních komisí AS UK budou vyhlášeny nejpozději na jednání Předsednictva AS UK, tedy min. 10 dnů před jednáním pléna AS UK. Pokud bude pracovní komise AS UK zasedat mimo harmonogram jednání AS UK, předseda pracovní komise svolá komisi na základě dohody s Předsednictvem AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK JUDr. Jana Wagnera (RUK), Mgr. Samuela Zajíčka (FF), Jaroslava Vernera (PF) a Mgr. Jakuba Horkého (PF), Ondřeje Černého (FF), Mgr. Jana Pačese (PřF) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK Mgr. Jakuba Horkého (PF), Jakuba Gogelu (FF), Josefa Kdolského (FF), Karla Miku (FF), Mgr. Daniela Vaška (PřF) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro informační technologie AS UK Matouše Ettlera (FSV), Jana Vavřiníka (FHS), Mgr. Jakuba Horkého (PF), Lukáše Nowaka (MFF), RNDr. Daniela Toropilu, Ph.D. (RUK), Ladislava Dostála (FF) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Mgr. Jakuba Horkého (PF), Mgr. Michaela Glogra (PF), Jakuba Gogelu (FF), Georgii Hejdukovou (PF), Josefa Kdolského (FF), Marka Veverku (FF) a Adama Vostárka (FHS).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK prof. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. (FF), doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. (MFF), Bc. Ondřeje Černého (FF), JUDr. Miroslava Sedláčka LL.M., Ph.D. (PF), doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro třetí roli AS UK Mgr. Michaela Glogra (PF), Jiřího Jakuba Zevla (PřF) a Petra Milichovského (PF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK Mgr. Davida Pavlorka (FF), Josefa Kdolského (FF) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro vědu AS UK doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. (MFF) a doc. Davida Vopřadu, Dr. (KTF).

 13. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Amátu Vohradskou (PF) a výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Mgr. Annu Matouškovou (PF), a to do konce trvání mandátu stávajícího předsednictva AS UK.

 14. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. března 2023 od 17:00 na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 3. únor 2023 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám