UK a ZČU budou spolupracovat v oblasti vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců


Plzeň, 8. 2. 2023 – Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslav Holeček a rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková podepsali v úterý 7. února na ZČU smlouvu o spolupráci v oblasti rozvoje pedagogicko-psychologických dovedností akademických zaměstnankyň a zaměstnanců. Unikátní smlouva představuje důležitý krok v péči o kvalitu vzdělávání na vysokých školách.   


Spolupráce Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v oblasti zlepšování pedagogických dovedností akademických pracovnic a pracovníků už trvá mnoho let, během nichž proběhla celá řada aktivit. Je zřejmé, že oběma univerzitám leží toto téma na srdci. Podepsané memorandum považuji za ohromnou příležitost pro společný rozvoj v oblasti péče o kvalitu vzdělávací činnosti,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


„České vysoké školství se intenzivně dlouhodobě věnuje například tomu, jak hodnotit vědu. Vzdělávání, které je naším zásadním posláním, naproti tomu často vnímáme jako samozřejmé. Považuji proto za velmi důležité, aby univerzity této oblasti věnovaly více pozornosti, hodnotily kvalitu výuky, hledaly nové formy a reflektovaly společenský a technologický vývoj,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček. „Cením si dlouhodobé spolupráce s Univerzitou Karlovou na tomto tématu a věřím, že podpisem smlouvy otevíráme další etapu, která může pozitivně ovlivnit nejen naše univerzity,“ dodal.   


Spolupráce ZČU a UK bude probíhat zejména formou pořádání společných meziuniverzitních workshopů, přednášek, kurzů, konferencí a letních škol vysokoškolské pedagogiky. Na základě podepsané rámcové smlouvy bude docházet k vzájemné výměně lektorů a mentorů, odborníci obou univerzit budou také společně tvořit didaktické materiály a pomůcky a připravovat společné výzkumné a další projekty. Ke spolupráci v uvedené oblasti budou univerzity využívat své platformy Pedadesk (ZČU) a Paedagogium (UK). Získané poznatky budou sdílet a využívat ve společné činnosti.


Podle Lucie Rohlíkové, vedoucí odboru Kvalita na ZČU, je podpis smlouvy mezníkem v rozvoji vzdělávání akademických pracovníků. „Jsme první univerzity v ČR, které takovou spolupráci uzavřely. Vzdělávání akademických pracovníků bylo donedávna spíše opomíjeným tématem, až v posledních letech je v přístupu k němu patrný posun jak v Evropě, tak i přímo v České republice. Jsme rádi, že společně s Univerzitou Karlovou můžeme v této oblasti udávat směr,“ říká Lucie Rohlíková. Ta považuje vzdělávání akademiků za důležité téma a domnívá se, že větší důraz na něj bude klást v budoucnu i Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Věří tak, že ze spolupráce dvou univerzit může postupně vzniknout širší platforma pro vysokoškolskou pedagogiku, do níž budou zapojeny i další vysoké školy.
Mgr. Šárka Stará, tisková mluvčí                                                                                    

Rektorát Západočeské univerzity v Plzni                                                                        

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

tel.: 377 63 1007, 733 698 611

e-mail: sstara@rek.zcu.cz


Tiskovou zpávu ke stažení najdete zde.


Poslední změna: 13. únor 2023 17:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám