Zástupci fakult připravujících učitele podporují aktivitu poslanců, která ponechává doplňkové pedagogické studium v kompetenci vysokých škol

Praha, 23. 2. 2023, zástupci asociací děkanů fakult připravujících učitele ve spolupráci s MŠMT ČR podporují změnu v novele zákona o pedagogických pracovnících tak, aby doplňující pedagogické studium zůstalo v jejich gesci. Prozatím se domluvili na důležité roli těchto fakult ve vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich reformě a pravidelné společné evaluaci.


Asociace děkanů pedagogických, filozofických, přírodovědných a tělovýchovných fakult připravili návrh zásadní změny v novele zákona o pedagogických pracovnících, která by ponechala přípravu doplňujícího pedagogického studia v gesci fakult připravující učitele. Rada vysokých škol a Česká konference rektorů podporuje tento návrh, který by ponechal vzdělávání v regulované profesi budoucích učitelů čistě v kompetenci vysokých škol.


Zástupci asociací a MŠMT se domluvili na reformě celého systému doplňujícího pedagogického studia včetně hodinového navýšení z 250 na 300 hodin, společných pravidelných evaluacích či na zapojení účastníků kurzu do Národního šetření připravenosti začínajících učitelů.


„Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo změnu dojednat, věříme, že by přispěla ke zlepšení těchto kurzů pro zájemce o učitelství. Jako fakulty nejsme uzavřené instituce, a proto velmi vítáme budoucí společné evaluace, které pomohou zlepšit kvalitu kurzů, a tím i přípravu budoucích učitelů,“ říká Daniel Jandačka, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult ČR.


Návrh změny v novele zákona o pedagogických pracovních připravený zástupci asociací děkanů fakult připravujících učitele částečně podporuje pozměňovací návrh poslanců Mgr. Jana Berkiho, PhD., Mgr. Pavla Klímy, Mgr. Renaty Zajíčkové a prof. Ing. Karla Raise, CSc., který navrhuje, aby bylo umožněno realizovat DPS i nefakultním poskytovatelům, ale pouze ve spolupráci s vysokými školami.


Kontakt: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (daniel.jandacka@osu.cz, +420 607 762 933)


Doplňující pedagogické studium (DPS)


DPS je licenční formou specializovaného studia (kdy účastník získává ve svém oboru další nebo vyšší kvalifikaci). Tato forma studia má absolventům úplného vysokoškolského vzdělání (minimálně Mgr. úrovně) poskytnout způsobilost k vyučování vybraných odborných předmětů na středních školách v České republice.


Asociace děkanů pedagogických fakult


Jedná se o volné sdružení děkanů všech pedagogických fakult ČR. Za asociaci jedná předseda, kterým je v současnosti doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., z Ostravské univerzity.


Více informací naleznete na webových stránkách asociace http://www.asociacepf.cz/


Asociace děkanů filozofických fakult


Jedná se o volné sdružení představitelů filozofických fakult České republiky. Za asociaci jednají dva předsedové, kterými v současné době jsou doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (FF OU), a doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. (FF UPOL). Více informací na https://dekaniff.cz/


Asociace děkanů přírodovědných fakult


Jedná se o volné sdružení představitelů přírodovědných fakult České republiky. Za asociaci jedná předseda, kterým je v současné době prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., z Masarykovy univerzity.


Více informací na https://www.dekanisci.cz


Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR


Je samosprávným a dobrovolným spolkem členů sdružující děkany tělovýchovných fakult se sídlem na území České republiky, vznikla v roce 2022.


Prvním předsedou byl ustanoven děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. Více informací na https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2882.html


Rada vysokých škol


Je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách složený z členů akademických obcí vysokých škol delegovaných jejich zastupitelskými akademickými orgány. Jejím současným předsedou je prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Více informací na https://radavs.cz/RVS-1.html


Česká konference rektorů


Je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách složený z představitelů vysokých škol. V současné době má 46 členů, jimiž jsou rektoři všech veřejných, obou státních a více než poloviny soukromých vysokých škol. Jejím současným předsedou je prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., z Masarykovy univerzity. Více informací na https://www.crc.muni.cz


Tisková zpráva ke stažení ZDEPoslední změna: 28. únor 2023 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám