• PR & média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Vznikem Dobrovolnického centra Univerzita Karlova podporuje občanské aktivity studentů a studentek i členů akademické obce

Vznikem Dobrovolnického centra Univerzita Karlova podporuje občanské aktivity studentů a studentek i členů akademické obce

Praha, 11. 4. 2023 – Univerzita Karlova založila vlastní Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy, když zúročila energii a zkušenosti studentů i zaměstnanců univerzity z pomoci v posledních letech. Jeho první veřejnou aktivitou je zapojení se do celorepublikové jarní úklidové iniciativy. Akce Ukliďme Česko s Karlovkou se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 15 hodin v Praze na Albertově a zúčastnit se kromě studujících samozřejmě může i širší akademická obec.  


Dobrovolnické centrum (DC UK) povede evidenci dobrovolníků, dobrovolnických příležitostí u partnerských neziskových organizací a bude zprostředkovávat dobrovolnickou činnost. Jeho cílem je také udržování komunity dobrovolníků uvnitř univerzity a její aktivizace v případě možných krizových situací. Centrum chce také přispět k obrazu univerzity jako organizace prospěšné napříč společností, která využívá potenciál svých profesních oborů a činnosti svých odborníků a odbornic pro zlepšení kvality života ostatních.


Vznik Dobrovolnického centra Univerzity Karlovy byl motivován zkušenostmi z období pandemie onemocnění covid-19 a počátku války na Ukrajině, kdy se studující sami obraceli na představitele univerzity s tím, jak mohou prostřednictvím dobrovolnické činnosti pomoci. Právě institucionální dobrovolnické centrum tak univerzitě umožní komplexně podporovat studující i zaměstnance v jejich občanské aktivitě a efektivně naplňovat třetí roli univerzity jak v krizových situacích, tak i v běžném režimu. Současně by centrum mělo studujícím a zaměstnancům nabízet prostřednictvím kvalitní nabídky dobrovolnických činností rozvoj neoborových kompetencí uplatnitelných na trhu práce“ uvedla členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.


Již několik let pomáhám člověku na invalidním vozíku dostat se z a do bytu za pomoci schodolezu, přepravuji ho v hromadné dopravě, nakupuji a obstarávám jeho andulky, když není doma. Také mu objednávám a vyzvedávám zboží z internetu, komunikuji s úřady, bankami a institucemi v případech, kde je to možné.“

Jan Konečný, Přírodovědecká fakulta UK, doktorand


Pravidelně docházím na onkologické oddělení na Bulovku, navštívím vždy několik pokojů. Většinou se pak bavím s pacienty o tom, o čem zrovna chtějí nebo potřebují mluvit.“

Karolína Mikysková, Filozofická fakulta UK, studentka psychologie



Dobrovolnictví studujících je v rámci DC UK chápáno nejenom jako výraz občanské participace, ale také jako součást profesního a osobního růstu a životní zkušenost. Koordinátoři centra na Univerzitě Karlově spolupracují se zástupci studujících, kteří již mají dobrovolnickou zkušenost, na předávání potřebného know-how a motivaci k dobrovolnictví. Centrum nabídne dobrovolníkům dobrovolnické příležitosti u etablovaných partnerských organizací umožní studujícím během studia rozvoj dalších dovedností a profesních kompetencí, které jim mohou dát kvalitativní výhodu při hledání zajímavých pracovních pozic. Samozřejmostí bude podpora dobrovolníků, organizace setkávání a sdílení dobré praxe.


Dobrovolnictví na vysokých školách v ČR

Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy se nyní stává čtvrtým univerzitním centrem. V České republice dosud existovala univerzitní dobrovolnická centra na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Masarykově univerzitěa na Ostravské univerzitě.



Web Dobrovolnického centra UK:

https://dobrovolnickecentrum.cuni.cz/DO-1.html


Dobrovolnické příběhy studentů UK:

https://dobrovolnickecentrum.cuni.cz/DO-31.html


Ukliďme Česko s Karlovkou:

https://dobrovolnickecentrum.cuni.cz/DO-5.html?event=25491&lang=cz 


Tisková zpráva ke stažení zde.


Poslední změna: 12. duben 2023 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám