FTVS UK a Balance Club Brumlovka vyhlašují společný projekt Měníme svět pohybem 2023

(Praha, 25. 4. 2023) Pohyb patří k základním pilířům zdravého životního stylu a kvalitního života. Právě tato myšlenka vedla Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Balance Club Brumlovka k vyhlášení nového projektu, jehož cílem je podpořit tvůrčí činnost a inovativní myšlenky všech studentek a studentů Univerzity Karlovy. Mezi vítěze bude rozdělena finanční odměna ve výši 110 000 Kč.

Pohyb a sportovní aktivity mohou přispět k lepší kondici, upevnit zdraví každého z nás a vytvářejí perspektivní společnost. Pohybem tedy opravdu lze změnit svět! Jak ale konkrétně na to? Zamyslet se nad problematikou, popsat danou výzvu a navrhnout řešení realizace, to je úkol, který mají před sebou účastníci projektu Měníme svět pohybem. V roce 2023 se mohou zapojit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech fakult Univerzity Karlovy. A to jak jednotlivci, tak týmy, které mohou mít až tři členy.


Zajímavé a inovativní projekty s dopadem na společnost

Účastníci soutěže Měníme svět pohybem předkládají v prvním kole písemný dokument popisující projekt či nápad, který souvisí s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu jednotlivce, jehož nedílnou součástí jsou sportovní a pohybové aktivity. „Hledáme zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají navrhovat, realizovat a propagovat opatření na úrovni systému, organizací či konkrétních aktivit, a to ze všech úhlů pohledu. Obsahově se může jednat o metodické a organizační postupy, zdravotní pohled, ekonomické přínosy, právní regulaci, pedagogické a etické aspekty a mnohé další,“ uvádí příklady Aleš Vlk, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FTVS UK. Předkládané projekty by měly mít dopad na celou společnost či její jednotlivé části.


Zapojte se a pojďme společně „Měnit svět pohybem“

Došlé projekty zhodnotí nezávislá porota, do které kromě zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a partnera Balance Clubu Brumlovka zasednou také zástupci dalších partnerů FTVS UK, ostatních fakult Univerzity Karlovy a externí členové. Odborníci budou posuzovat srozumitelnost a jasnost projektu, vizuální stránku, odbornou úroveň, inovativnost a společenskou relevanci a dopady. Pět nejlepších návrhů postoupí do druhého kola, které se uskuteční 10. října 2023. Vybraní autoři budou mít za úkol své projekty osobně představit členům poroty, a kromě prezentace také zodpovědět veškeré doplňující dotazy. Týž den budou vyhlášeny a odměněny vítězné práce. Autor nejlepšího projektu získá 50 000 Kč, druhé místo bude oceněno částkou 30 000 Kč a třetí 10 000 Kč. Nejlepšímu projektu z Fakulty tělesné výchovy a sportu bude udělena Cena děkana s finančním ohodnocením ve výši 20 000 Kč. „Vedle finanční odměny je pro studenty velkou motivací také příležitost rozvíjet své inovativní nápady a řešení a veřejně je prezentovat. Věříme, že mnohé z projektů mohou mít potenciál realizace v praxi. Těší nás proto, že Balance Club Brumlovka spolupořádá tento projekt, neboť myšlenka „Měnit svět pohybem“ se plně ztotožňuje s filozofií klubu. Jsme si vědomi, že zdravý nebo alespoň zdravější životní styl má výrazný přesah do kvality života široké populace,“říká Petra Tyrpeklová, General Manager Balance Clubu Brumlovka.

Spolupráce FTVS UK a Balance Clubu Brumlovka úspěšně pokračuje

Projekt Měníme svět pohybem 2023 navazuje na dřívější úspěšné Granty Balance Clubu Brumlovka. Členské fitness a wellness centrum Balance Club Brumlovka, jehož posláním je přinášet do života rovnováhu duše a těla, se již v roce 2021 stalo oficiálním partnerem vzdělávání FTVS UK. Obě instituce společně kontinuálně spolupracují na vzdělávacích programech a projektech napříč studijními obory. Propojení akademické sféry s komerčním subjektem přináší řadu benefitů nejen oběma stranám, ale zejména studentům, kterým se rozšiřují možnosti při rozvoji a realizaci jejich inovativních návrhů.


Termín odevzdání písemného projektu je 9. 6. 2023, zájemci své práce mohou zasílat na e-mailovou adresu: projekt@ftvs.cuni.cz.

Více informací se dozvíte na webových stránkách FTVS UK.

FTVS UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy – její součástí jsme od roku 1959. Naším cílem je budovat komunitu, která sdílí a propaguje myšlenky udržitelného a zdravého životního stylu každého jednotlivce v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity. Do našich aktivit zapojujeme příslušníky všech genderových skupin, všech generací a všech součástí společnosti – špičkové sportovce, běžnou populaci až po lidi s tělesným či jiným hendikepem. Vzděláváme studenty a školíme odborníky, kteří se uplatňují ve školství, tělovýchově, sportu, sportovním managementu, rekreaci, rehabilitační praxi a dalších oblastech. Letošní rok slavíme výročí založení naší fakulty s mottem 70 LET V POHYBU | 1953–2023.


Balance Club Brumlovka

Balance Club Brumlovka je exkluzivní klub, který patří mezi špičku českých fitness a wellness center a splňuje vysoký standard světových zařízení. Už od našeho vzniku v roce 2007 se nám daří zůstávat mezi těmi nejlepšími v ČR a držet krok se světovými trendy. Hlavní filozofií klubu je soustavně investovat do rozvoje zařízení a služeb a prezentovat nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně orientovanému životnímu stylu. Nezaměřujeme se tedy pouze na sportovní výkonnost, ale také na služby v oboru wellness. Naším posláním je určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, naučit dnešní „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii/balanc mezi tělem, duší a myslí. Poskytování služeb v oboru wellness a fitness na té nejvyšší možné úrovni je nedílnou součástí Balance Clubu Brumlovka.


Kontakt pro média:

Hana Topolovová

Tel.: 603 717 570

E-mail: topolovova@ftvs.cuni.cz


UNIVERZITA KARLOVA

Fakulta tělesné výchovy a sportu

José Martího 269/31

162 52 Praha 6 – Veleslavín

www.ftvs.cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení ZDEPoslední změna: 25. duben 2023 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám