Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. dubna 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Josef Staša


Omluveni:

Zuzana Moťovská,


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost MUDr. Anny Malečkové, Ph.D. (LFP) o členství v Komisi pro třetí roli AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK MUDr. Milana Trojánka, Ph.D. (2.LF).

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členku Studijní komise AS UK Kateřinu Libusovou (LFHK).

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 28. dubna 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.



Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.



Poslední změna: 28. duben 2023 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám