Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. srpna 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková,Josef Staša, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Josef Fontana, člen KR UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí doručený podnět, který předalo k projednání Petiční komisi AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí doručená stanoviska Etické komise UK.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Martina Čiháka na pozici studentského zástupce v Kolegiu rektorky. Studentská část AS UK navrhne kandidáty na tuto pozici, ze kterých si J. M. paní rektorka vybere nejvhodnějšího kandidáta.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o personálních změnách v kolegiu rektorky UK. Své pozici opouštějí k 31.8. PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. a následně k 30.9. PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D., kterou nahradí Ing. Lenka Henebergová (FTVS).

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost doc. Jiřího Mrázka, Th.D. (ETF) o členství v Komisi pro vědu AS UK.

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro vědu AS UK Jiřího Popa (PF).

  8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členku Komise pro třetí roli AS UK Bc. Jitku Černou (FSV).

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. září 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 21. srpen 2023 18:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám