Usnesení Studijní komise AS UK ze dne 21. června 2023

Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2022.

Hlasování 16-0-0

Schváleno


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Dílčí změně Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 106/2023).

Hlasování 16-0-0

Schváleno
Poslední změna: 13. červenec 2023 23:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám