Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková je novou předsedkyní České konference rektorů

For English scroll down.


Praha, 1. 8. 2023 Profesorka Milena Králíčková dnes zahájila své dvouleté předsednictví České konference rektorů (ČKR), sdružení spojující rektorky a rektory nad problematikou českých vysokých škol. Mandát převzala po profesoru Martinu Barešovi, rektorovi Masarykovy univerzity v Brně.


Přebírám vedení České konference rektorů ve složitém období ekonomické i bezpečnostní krize. Věřím, že české vládní špičky vnímají situaci stejně jako my – rektorky a rektoři – a nedovolí, aby se Česká republika se svým přístupem a podporou univerzit propadala pod úroveň nastavenou v ekonomicky vyspělých zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Je potřeba, aby se podíl financování českých vysokých škol opět dostal minimálně na úroveň 0,60 % HDP a podpora vědy a výzkumu minimálně na 0,54 % HDP. Jinak nám budou do zahraničí v daleko větší míře odcházet talenty, a to nejen kvalitní akademici a akademičky a špičkoví vědci a vědkyně, ale mnohdy i ti nejlepší studenti a studentky. Pro budoucnost naší země si musíme zajistit prostor nejen k výchově nových generací absolventek a absolventů, kteří v naší zemi zůstanou, protože tu budou mít dobré podmínky, ale také pro dobré vědce a vědkyně, kteří nám přinesou zlepšení v mnoha ohledech našich budoucích životů. Usilujme společně o zdravou znalostní ekonomiku, pro jejíž fungování je kvalitní mezinárodně konkurenceschopné vysoké školství nezbytnou podmínkou. Právě nyní nesmí české vysoké školství ztrácet dech,“ uvedla k zahájení svého předsednictví v ČKR rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková


ČKR bude pokračovat v jednání se státními i veřejnými úřady, podporovat vzdělávání a špičkovou vědu a výzkum a posouvání jejich výsledků směrem k široké veřejnosti. Současnou výzvou bude pro vysoké školy také rostoucí demografická křivka osmnáctiletých a devatenáctiletých, jejíž růst se předpokládá až do roku 2028. Bylo by zcela chybné, aby se na vysokých školách zanedlouho opakovala stejná situace, jaká letos nastala ve středním školství, kdy nedostatečná kapacita značně omezila přístup ke vzdělání pro část silného nastupujícího populačního ročníku mladé generace.


Česká konference rektorů, založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorek a rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (17) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).O České konferenci rektorů více ZDE.

ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.CHARLES UNIVERSITY RECTOR MILENA KRÁLÍČKOVÁ BECOMES NEW PRESIDENT OF THE CZECH RECTORS CONFERENCE


Prague, 1. 8. 2023 Prof. Milena Králíčková today started her two-year term as the President of the Czech Rectors Conference (CRC), an organisation that brings together rectors of HEIs to discuss issues affecting higher education. She succeeds Prof. Martin Bareš, Rector of Masaryk University in Brno, in the post.

“I am starting my term as President of the Czech Rectors Conference at a difficult time, when we are faced with both an economic and a security crisis. I do believe that the top politicians see the situation the same way we – the rectors – do, and will not allow the Czech Republic to fall below the level of funding and support for higher education set by the economically advanced countries in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The financing of Czech HEIs must again reach a minimum level of 0.60% of GDP, and the financing of science and research a minimum level of 0,54 % of GDP. Otherwise we will see a far greater drain of talent abroad – not only of high-quality academics and top scientists, but frequently also the best students. In order to secure the future of our country we must ensure that there is adequate space for not only the education of new generations of graduates who stay in our country because the conditions for them here are good, but also for talented scientists who bring improvements to many aspects of our future lives. Our joint effort is to work towards a healthy, knowledge-based economy, for which high-quality higher education that is competitive internationally is an essential prerequisite. Now more than ever, Czech higher education must not run out of steam,” said Charles University Rector Prof. Milena Králíčková at the start of her term as President of the CRC. 


The CRC will continue its dialogue with state bodies and public authorities, support education and top science and research, and inform the general public of its results. A further challenge currently faced by HEIs is the growing demographic curve of eighteen- and nineteen-year olds, which is expected to grow until 2028. It would be a serious error for HEIs to face a repeat of the situation that occurred this year in secondary education, where a lack of capacity seriously restricted access to education for some in what will be a numerous age group in the younger generation.


See HERE for further information on the Czech Rectors Conference.


Download the press release here.


Poslední změna: 2. srpen 2023 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám