Univerzita Karlova a Microsoft realizují další společný krok v oblasti digitální gramotnosti

For English scroll down.


Praha 7. září 2023 – Univerzita Karlova podepsala dodatek k memorandu o vzájemné spolupráci se společností Microsoft. Spolupráce obou institucí se tak rozšiřuje o podporu projektu „Verifee“.


Projekt „Verifee“ vede Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) prostřednictvím Univerzity Karlovy. Program na podporu digitální gramotnosti funguje na principu umělé inteligence a vyhodnocuje důvěryhodnost článků. Díky tomu, že dokáže zpracovat velké množství dat, je schopen rozpoznat manipulativní prvky v textu a bezpečně je označit. Platforma bude sloužit tisícům studentů a později i veřejnosti. Podpora projektu spočívá v poskytnutí kreditů Microsoft Azure v hodnotě 12 500 USD s platností do 30. června 2024.


Univerzita Karlova a společnost Microsoft se nadále chtějí společně podílet na vzdělávání veřejnosti České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností a zároveň tak přispět k prosazování demokratických hodnot a ochrany proti dezinformacím. „Společně chceme podporovat vzdělávání v mediální a digitální gramotnosti veřejnosti, která je jedním z klíčových faktorů při rozpoznávání dezinformací a manipulací. Verifee je nástroj, který může kdokoliv využít pro ověřování důvěryhodnosti článku,“ uvedla Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy u příležitosti podpisu dodatku k memorandu o vzájemné spolupráci.


„Téměř 30 % Čechů důvěřuje alespoň jednomu dezinformačnímu médiu. To je alarmující číslo. Platforma Verifee může obyvatelům pomoci, aby manipulaci a dezinformaci rozpoznali. Projekt založili tři studenti a spolupráce s univerzitou je proto velmi autentická. Projekt je srozumitelný napříč generacemi a ukazuje zároveň na pozitivní dopad využití umělé inteligence,“ dodává Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.Tisková zpráva ke stažení zde.


                                                                                                                                        

CHARLES UNIVERSITY AND MICROSOFT REALISE ANOTHER JOINT PROJECT IN DIGITAL LITERACY


Prague, 7 September 2023 – Charles University has signed a supplement to its memorandum of cooperation with Microsoft. The cooperation between the two institutions has now expanded to include the “Verifee” project.


“Verifee” is a project of the Central European Digital Media Observatory (CEDMO) that is realised through Charles University. The programme to support digital literacy is based on the principle of artificial intelligence and assesses the trustworthiness of articles in the media. Its capacity to process large quantities of data means that it is capable of recognising and flagging manipulative textual elements. The platform will serve thousands of students and, later, the general public. Microsoft will support the project through the provision of Microsoft Azure credits worth 12 500 USD with validity until 30 June 2024.


Charles University and Microsoft wish to continue their joint contribution to the education of the Czech population in cybernetic security and IT skills while also advocating democratic values and protection against disinformation. “We want to jointly support education in media and digital literacy, which is one of the key factors in recognising disinformation and manipulation. Verifee is a tool that can be used by anyone to verify the trustworthiness of an article,” said Charles University Rector Milena Králíčková on the signature of the supplement to the memorandum of cooperation.


“Almost 30% of Czechs trust at least one media source that spreads disinformation. This is an alarming number. The Verifee platform can help people to recognise manipulation and disinformation. As the project was started by three students, cooperation with the University is highly authentic. The project is comprehensible to all generations and also shows the positive impact of the use of artificial intelligence,” adds Violeta Luca, Microsoft’s General Manager for the Czech Republic and Slovakia.


Download the press release here.
ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Poslední změna: 21. září 2023 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám