Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ

Jednotná digitální brána UK


Název projektu: Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ

Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 5. 2026


Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway, SDG) je nástrojem vytvořeným na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) v říjnu roku 2018, jehož cílem je poskytování online přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Zjednodušeně má SDG usnadnit komunikaci uživatelů s veřejnou správou tím, že nabídne možnost online přístupů k jednotlivým agendám a v rámci nich automatické čerpání údajů z různých informačních systémů veřejné správy. Jde o jeden z kroků k naplnění vize „obíhat mají papíry, ne lidé“. Ve výsledku tak Jednotná digitální brána sníží administrativní zátěž na jedné straně a na straně druhé zvýší uživatelský komfort. Vzhledem k tomu, že v některých agendách se univerzita řadí také mezi orgány veřejné moci, může v rámci nich nabídnout své služby prostřednictvím Jednotné digitální brány.


V dubnu 2023 se Univerzita Karlova společně s 25 dalšími českými vysokými školami zapojila do projektu dotovaného z prostředků EU „Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ“, kterému bylo přiděleno reg. číslo CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052. V rámci něj řeší elektronizaci dvou procedur:


  1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce

  2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci


Pro uchazeče a studenty všech veřejných vysokých škol v ČR jsou připraveny online formuláře pro podání přihlášek ke studiu a žádostí o stipendia s tím, že budou tyto dvě procedury napojeny na registry NIA/DIA (portál Identity občana) a v návaznosti na dostupnost služeb pro Českou republiku na registry Once-Only Technical System (OOTS).


Plánované celkové výdaje projektu (vč. DPH) jsou 138 404 197,48 Kč.

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU – NPO/Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).Poslední změna: 11. září 2023 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám