Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 10. listopadu 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 13. října 2023.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaluje Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2024.

 5. AS UK bere na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2021/2022.

 6. AS UK projednal návrh smlouvy o dílo na akci „UK – 2.LF UK – Multifunkční budova (MFB)“ ve znění modifikace předkladatele a doporučuje návrh smlouvy s budoucím dodavatelem předložit Správní radě UK k předběžnému posouzení před vyhlášením výběrového řízení.

 7. AS UK projednal návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se Základní školou a mateřskou školou TIP TOES, s.r.o. a souhlasí s jeho uzavřením.

 8. AS UK projednal návrh bezúplatného převodu státního pozemku parc. č. 1377 v Hradci Králové do vlastnictví univerzity, schválil jej a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením smlouvy.

 9. AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s firmou VAKUUM Praha, spol. s.r.o. č. UKMFF/546375/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.

 10. AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT č. UKMFF/546428/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.

 11. AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT č. UKMFF/546399/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.

 12. AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT č. UKMFF/546385/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.

 13. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 14. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 15. AS UK se seznámil se zněním otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry. AS UK podporuje snahy o zrovnoprávnění LGBTQ+ osob ve společnosti a odmítá jakékoliv formy diskriminace.

 16. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 10. listopad 2023 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám