Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 31. října 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 31.10.2003

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Přítomní hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva.

  2. Předsednictvo se zabývalo přípravou dnešního zasedání a projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo vzalo na vědomí členství Mgr. K. Kučerové ve Studijní komisi AS UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám