Tříletou spolupráci ministerstva kultury a Univerzity Karlovy stvrdil podpis memoranda

Praha, 29.2. 2024 - Ministr kultury Martin Baxa a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková dnes stvrdili svými podpisy tříletou spolupráci mezi oběma institucemi. Podle podepsaného dokumentu bude ministerstvo kultury s univerzitou spolupracovat především v oblasti rozvíjení péče o sbírky muzejní povahy, které má univerzita zapsané v Centrální evidenci sbírek. Memorandum o spolupráci dále podpoří nejenom související kulturní aktivity, ale i efektivní bádání v této oblasti.


Foto: Jan Kolský UK
Foto: Jan Kolský UK


„Považuji uzavření memoranda za důležitý krok, který povede k dalšímu rozvoji rozsáhlé odborné činnosti univerzity. Ministerstvo kultury je připraveno spolupracovat v oblasti rozvoje péče o muzejní sbírky a poskytovat univerzitě metodickou podporu. Věřím, že vzájemná spolupráce bude prospěšná pro obě instituce. V souvislosti s tím jsem také velmi rád, že Univerzita Karlova, v rámci svých specializací, již v předchozím roce otevřela ve spolupráci s Národním muzeem nový obor Muzejní studia. Díky němu studenti získají potřebné kompetence pro budoucí práci v muzeích nebo galeriích,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.


Důvodem, který vedl k uzavření memoranda, je skutečnost, že veřejné vysoké školy nejsou legislativně zařazeny do sítě sbírkotvorných institucí zřizovaných státem a územními samosprávami. Možnosti jejich podpory v péči o sbírky jsou tak omezené, a to navzdory tomu, že mnohé z nich prokazatelně vykonávají veřejné kulturní služby v dané oblasti na vysoké odborné úrovni. Univerzita Karlova je pak v této činnosti velmi aktivní, proto je ministerstvo přesvědčeno, že oboustranná spolupráce povede k efektivnějšímu naplňování zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.


Přímé naplňování memoranda bude realizováno jednak metodickou podporou ministerstva kultury při péči o sbírky ze strany Univerzity Karlovy, tak i případnou podporou relevantních kulturních aktivit, např. výstav, které budou na uvedené sbírky navázané. Univerzita Karlova pak deklaruje odbornou a organizační součinnost podpořených projektů a celkově vůli po rozvoji svých sbírek muzejní povahy.


Foto: Jan Kolský UK
Foto: Jan Kolský UK


„Muzejní sbírky Univerzity Karlovy, které jsou zapsané v Centrální evidenci sbírek MK ČR, nepředstavují pouze část našeho kulturního dědictví, ale navíc také reprezentují dějiny univerzitního vědeckého bádání a jsou tak důležitými historickými prameny, o něž je třeba náležitě pečovat,“ uvedla rektorka UK Milena Králíčková. „Ministerstvo kultury ČR je další významnou institucí, s níž Univerzita Karlova oficiálně stvrdila spolupráci, která jí zároveň umožňuje dále posilovat přínos společnosti a třetí roli i v oblasti kulturní a muzejnické činnosti.“


Po uplynutí tříletého období vyhodnotí ministerstvo kultury dopad této spolupráce na zvýšení kvality péče o sbírky v této instituci, přičemž v případně kladného stanoviska bude ministerstvo jednat o komplexnějším nastavení spolupráce s veřejnými vysokými školami.


Tisková zpráva ke stažení ZDEKontakt pro média:

Bc. Jana Malíková, tisková mluvčí MKČR, jana.malikova@mkcr.cz

Mgr. Klára Öhman, Odbor vnějších vztahů RUK – Odd. komunikace, pr@cuni.czPoslední změna: 29. únor 2024 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám