Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. března 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Karel Šima, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK navrhlo textaci usnesení týkajícího se podfinancování veřejných vysokých škol, které předloží k projednání plénu AS UK v bodě Různé.

  2. Předsednictvo AS UK prodiskutovalo otázku střetu zájmů osob ve funkcích na UK. Byl vznesen námět, aby byla tato otázka upravena v Etickém kodexu UK.

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK prof. MUDr. Václava Lišku, Ph.D. (LFP).

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro vědu AS UK MUDr. Bc. Kateřinu Koudelkovou (3.LF) a doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. (MFF).

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci, že Mgr. David Pavlorek, který byl na minulém jednání Předsednictva AS UK schválen coby extramurální člen Legislativní a Petiční komise AS UK již není členem akademické obce a tedy nemůže být členem pracovní komise AS UK.

  6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. března 2024 od 9:00 na sekretariátu AS UK.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 22. březen 2024 20:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám