Univerzita Karlova slaví. Byla založena před 676 lety


Praha, 9. 4. 2024 – Na slavnostním zasedání u příležitosti 676. výročí svého založení udělila Univerzita Karlova tradiční CenyMiloslava Petruska za reprezentaci a propagaci a takéCeny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Zároveň si univerzita společně připomněla tragický milník z prosince loňského roku na Filozofické fakultě UK.


„V prosinci 2023 celé naše akademické společenství obestoupila tragédie. Museli jsme v těžkých dnech hledat sílu a odvahu jít dál, vyrovnat se s bolestnou ztrátou našich členek a členů a poskytnout si vzájemnou podporu. Najít sílu nést dále světlo za ty, kteří již nemohou. Ale všude, kde se projeví takto silně zlo, se v míře vyšší projeví i dobro – akademickou rodinu zalila vlna lidské sounáležitosti, pospolitosti, ohleduplnosti a naděje v budoucí společnou cestu. Nechť tuto sounáležitost cítíme všichni společně vždy, když bude i v tom letošním roce třeba,“ podtrhla u příležitosti oslav rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.V den oslav založení Univerzity Karlovy hovořila také děkana FF UK doktorka Eva Lehečková. Mým přáním je, aby se uchovalo mimořádné komunitní vzepětí Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol a partnerů a spřízněných institucí k tomu, abychom i v budoucnu, již mimo kontext FF UK, věnovali těmto dlouhodobým otázkám společně pozornost a svým dílem hledali cesty k jejich řešení. Události na FF UK ukázaly, že tato témata naši pozornost potřebují,“ uvedla Eva Lehečková.

Rektorka Univerzity Karlovy v den oslav založení nejstarší české univerzity předala Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci. Cenu obdrželo podcastové studio Kampus Hybernská a Filip Liška za podporu studentské popularizační činnosti a její rozvoj. Doktorka Irena Kalhousová (ředitelka Herzlova centra izraelských studií UK) získala cenu za dlouhodobý rozvoj třetího pilíře univerzity prostřednictvím svých aktivit v médiích, účasti na veřejných diskuzích a přednáškové činnosti na středních školách.

Zvláštní čestné uznání obdržela Studentská komora akademického senátu FHS UK, safe space kolektiv a spolek Studenti FHS UK za společnou iniciativu FHSafe zaměřenou na osvětové a preventivní akce týkající se sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.


Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, který má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy v očích široké veřejnosti, byly letos uděleny čtyřem laureátům. Profesor Ladislav Skrbek z Matematicko-fyzikální fakulty UK obdržel cenu za monografii Quantum Turbulence. Doktor Marek Brčák Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy byl oceněn za monografii Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783. Doktor Michael Svatoň z 2. lékařské fakulty UK získal ocenění za publikaci NGS better discriminates true MRD positivity for the risk stratification of childhood ALL treated on an MRD-based protocol a doktor Michal Ctibor z Filozofické fakulty UK byl oceněn za nový překlad Vergiliova eposu Aenéis.Tisková zpráva ke stažení zde.Univerzita Karlova


· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024Poslední změna: 9. duben 2024 17:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám